EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zebranie sprawozdawcze OSP Jankowice

W minioną sobotę 24 lutego odbyły się kolejne zebrania sprawozdawcze, tym razem jednostek OSP Jankowice i OSP Turze. W zebraniu jednostki OSP Jankowice uczestniczył burmistrz Paweł Macha, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Raciborzu st. bryg. Roland Kotula,  prezes gminny ZOSP RP Edward Morciniec, komendant gminny ZOSP RP Krzysztof Bartoń, sołtys Norbert Gacka, radny Gerard Hanusek, zaproszeni goście oraz druhny i druhowie z jednostki OSP Jankowice. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności za 2023 rok, omówiono zakupy sprzętu i umundurowania bojowego, a także podsumowano działalność ratowniczo-gaśniczą. Naczelnik OSP Leszek Granieczny podziękował strażakom za ich poświęcenie dla pożarnictwa, za udział w akcjach i innych imprezach organizowanych przez jednostkę.

Zebranie było również okazją do wręczenia odznaczeń m.in. brązowym Medalem za „Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono Mateusza Procek, jak również brązowy Medal za „Zasługi dla Pożarnictwa” przyznano Arturowi Szendzielorz.

Na zakończenie zebrania burmistrz Paweł Macha pogratulował wyróżnionym druhom, podziękował wszystkim strażakom za zaangażowanie
w działalność ratowniczo-gaśniczą, a także za pomoc na rzecz sołectwa i w zabezpieczaniu imprez organizowanych przez gminę.

Scroll to Top