EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zebranie sprawozdawcze OSP Kuźnia Raciborska

   W minioną sobotę 3 marca odbył się ostatni cykl zebrań sprawozdawczych jednostek OSP z terenu naszej gminy. Tym razem były to jednostki OSP Kuźnia Raciborska oraz OSP Budziska. W zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP Kuźnia Raciborska uczestniczył burmistrz Paweł Macha, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Raciborzu st. bryg. Roland Kotula, prezes gminny ZOSP RP Edward Morciniec, komendant gminny ZOSP RP Krzysztof Bartoń, zaproszeni goście oraz druhny i druhowie z jednostki OSP Kuźnia Raciborska. Podczas zebrania prezes OSP Krzysztof Grobelny przedstawił sprawozdanie z działalności za 2023 rok, omówił zakupy sprzętu i umundurowania bojowego, a także podsumował działalność ratowniczo-gaśniczą jednostki. Podziękował strażakom za ich poświęcenie dla pożarnictwa, za udział w akcjach i innych licznych imprezach organizowanych przez jednostkę. Do podziękowań dołączył się naczelnik OSP Paweł Wrzodak.

         Podziękowania za działalność jednostki, która pod względem wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych jest w czołówce powiatu, w imieniu komendanta powiatowego PSP w Raciborzu jak również swoim, przekazał zastępca komendanta st. bryg. Roland Kotula.

         Zebranie było również okazją do zaprezentowania przez burmistrza Pawła Machę, uzgodnionego wcześniej ze strażakami, Planu Funfcjonalno-Użytkowego dot. przebudowy remizy, który przewiduje wyburzenie części budynku z zachowaniem istniejącej części z garażami i wieżą oraz wybudowanie nowego budynku  remizy OSP, co jest jednak uzależnione od zdolności finansowych gminy i pozyskania środków zewnętrznych. Na zakończenie zebrania burmistrz podziękował wszystkim strażakom za zaangażowanie w działalność ratowniczo-gaśniczą, a także za pomoc w organizacji i w zabezpieczaniu imprez organizowanych przez gminę.

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska