EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zebranie sprawozdawcze OSP Siedliska

W minioną sobotę 17 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Siedliska. W zebraniu uczestniczył burmistrz Paweł Macha, prezes gminny ZOSP RP Edward Morciniec, komendant gminny ZOSP RP, a zarazem prezes OSP Krzysztof Bartoń, sołtys Jan Krybus, radny Marcin Czerniej, zaproszeni goście oraz druhny i druhowie z jednostki OSP Siedliska. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności za 2023 rok, omówiono zakupy sprzętu i umundurowania bojowego z otrzymanych dotacje, a także podsumowano działalność ratowniczo-gaśniczą i pozostałą działalność statutową. Prezes OSP Krzysztof Bartoń podziękował strażakom OSP Siedliska za ich poświęcenie dla pożarnictwa, za udział w akcjach i za bieżące codzienne uczestnictwo w życiu straży.

Zebranie było również okazją do wręczenia odznaczeń oraz wyróżnień dla druhen i druhów m.in. srebrnym Medalem za „Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono Piotra Procek, Odznaką „Strażak Wzorowy” – Ewelinę Janik, Odznakami „Za Wysługę Lat w OSP” – Artura Klinieckiego, Romana Mroncz, Anetę Koźlik, Sebastiana Leszinskiego. Wręczono uroczyście świadectwa ukończenia kursów strażackich tj. podstawowego, KPP i ratownictwa wodnego.

Na zakończenie zebrania burmistrz Paweł Macha pogratulował wyróżnionym druhnom i druhom, podziękował wszystkim strażakom za zaangażowanie
w działalność ratowniczo-gaśniczą, a także za pomoc w zabezpieczaniu imprez organizowanych przez gminę. Przedstawił również plany dotyczące zbliżającej się tegorocznej termomodernizacji całego obiektu OSP.

Scroll to Top