EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogólnokrajowy konkurs dla dla dzieci rolników RYMOWANKA

KRUS PLACÓWKA TERENOWA W RACIBORZU ZACHĘCA DZIECI ROLNIKÓW NASZEGO POWIATU DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA RYMOWANKĘ

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2009 – 2013, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

Uczestnik z racji niepełnoletności musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie.

Zadanie konkursowe polega

na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy, max. 30), odnoszącej się do zakresu merytorycznego kampanii prewencyjnych realizowanych przez KRUS w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”, tj., popularyzujących zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzę o zagrożeniach wypadkowych. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 22.03.2024 r.- najlepiej do KRUS PT Racibórz (ul. Ludwika 4, 47-400 Racibórz) lub KRUS OR Częstochowa (ul. J. KORCZAKA 5, 42-200 CZĘSTOCHOWA )

Kampanie KRUS na temat których można ułożyć rymowanki to:

  1. „Rola rolnika, by upadku unikał”;
  2. „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”;
  3. „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”;
  4. „Rolniku, nie daj się kleszczom!”;
  5. „Kości i stawy też rolnika sprawy”;
  6. „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

 

W rymowance musi się znaleźć przynajmniej 6 słów spośród niżej wymienionych, użytych w dowolnej liczbie i odmianie: zdrowie, życie, projekt, wieś, rolnik, wypadek, choroba, profilaktyka, przyczyna, maszyna, bezpieczeństwo, rodzina.

Do konkursu uczestnik może przekazać tylko jedną pracę konkursową. -POZOSTAŁE INFORMACJE W REGULAMINIE ZAŁĄCZONYM PONIŻEJ.

AUTORZY ZWYCIĘSKICH PRAC otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto- ETAP REGIONALNY.

Z 48 rymowanek wyłonionych W ETAPIE REGIONALNYM do finału OGÓLNOKRAJOWEGO Konkursu Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych. Dla autorów tych prac przewidziano nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł brutto.

Praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest również dołączenie do zgłaszanej pracy wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz zgoda RODO . Zgłoszenia niespełniające tych wymogów nie będą podlegały ocenie.  

SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE 

 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska