EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zgłaszanie propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska

 

Zgłaszanie propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska wraz z firmą ECO-SITE z Rybnika zapraszają  do zgłaszania pomysłów, projektów i przedsięwzięć remontowo-budowlanych, społecznych oraz wspierających przedsiębiorczość, które mogą być realizowane na terenach wskazanych do rewitalizacji w mieście Kuźnia Raciborska. Szczegółowy zakres podobszarów rewitalizacji przedstawiono na mapkach.

Propozycje projektów rewitalizacyjnych należy składać do dnia 28 kwietnia 2017 r. z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego.

Fiszki zgłoszenia projektu można dostarczyć również w następujących formach:

  • drogą elektroniczną na adres: poczta@kuzniaraciborska.pl, wpisując w tytule „Fiszka zgłoszenia projektu rewitalizacyjnego”,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, 47‑420  Kuźnia Raciborska z dopiskiem: „Fiszka zgłoszenia projektu rewitalizacyjnego”,
  • dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej (pokój nr 2), ul. Słowackiego 4, 47-420  Kuźnia Raciborska.

 

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

BURMISTRZ MIASTA
KUŹNIA RACIBORSKA

/-/ Paweł Macha

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska