EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zwolnienie punktów gastronomicznych z drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Informujemy, że 22.05.2021 r. weszła w życie uchwała nr XXXII/258/2021 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z części opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

 

W związku z powyższym zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska z drugiej raty opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (dotyczy punktów gastronomicznych), wnoszonej w terminie do 31 maja 2021 roku.

 

UCHWAŁA

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top