EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

„Aktywny tryb życia szansą na zdrowie – budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej”

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

 

Koszt całkowity projektu 1 968 344,20 zł.

Wysokość dofinansowania: 702 629,01 zł.

Termin realizacji od 31.05.2014-30.06.2015.

 

Projekt realizowany jest na terenie Stadionu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej. Wykonawcą zadania inwestycyjnego, od końca września 2014 roku jest Przedsiębiorstwo usługowe „BORBUD” sp. z o.o. z Raciborza.  

Przed realizacją projektu zabudowa kompleksu sportowego nosiła znamiona bardzo wyeksploatowanej, niedostosowanej do bieżących potrzeb lokalnej społeczności.

Modernizacja obiektu ma na celu zapewnienie odpowiedniego zaplecza dla prowadzenia ogólnodostępnej działalności sportowo- rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.

Aktywny styl życia i podnoszenie sprawności fizycznej jest elementem profilaktyki chorób cywilizacyjnych i wpływa pozytywnie na poprawę stanu zdrowia mieszkańców regionu, prowadzi do prawidłowego rozwoju zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego ludzi w każdym wieku.

 Celem projektu jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych istniejącego kompleksu sportowego mieszczącego się w Kuźni Raciborskiej.

 

W ramach projektu przewiduje się:

– roboty rozbiórkowe , tj. wyburzenie istniejących betonowych trybun sportowych oraz demontaż wewnętrznego ogrodzenia boiska głównego,

– budowę zadaszonej trybuny boiska głównego i bocznego wraz ze spikerką, instalacją elektryczną i oświetleniową oraz nagłośnieniem,

– wyprofilowanie nowych trybun ziemnych, stanowiących przedłużenie projektowanej trybuny zadaszonej,

– dobudowę zaplecza sanitarnego do istniejącego budynku szatniowego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania,

– wymianę istniejącego zbiornika na nieczystości płynne wraz z przyłączem do budynku,

– montaż nowego ogrodzenia wewnętrznego trybun i boiska głównego,

– wykonanie kanalizacji deszczowej odwodnienie trybun oraz terenu przyległego,

– zagospodarowanie terenu – wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej,

– dostawa i montaż infrastruktury sportowej – tablica wyników, 3 wiaty dla zawodników oraz sędziów, piłkowych,

– renowację istniejącej nawierzchni boiska sportowego ( boisko główne).  

W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie jego funkcjonalności, poprawa dostępności dla potrzeb osób niepełnosprawnych (zaplecze sanitarne), podniesienie warunków korzystania z lokalnej infrastruktury sportowej. Władze Gminy liczą na to, że wyremontowany obiekt będzie ładną wizytówką miasta, służącą zarówno imprezom o charakterze sportowym, jak i wydarzeniom kulturalnym przyciągającym gości z powiatu raciborskiego jak i województwa śląskiego.

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska