EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

„Wąskim torem ku przyszłości – Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Rudach. Budowa miejsc parkingowych wraz z remontem peronu i przebudową sanitariatów”

„Wąskim torem ku przyszłości – Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Rudach. Budowa miejsc parkingowych wraz z remontem peronu i przebudową sanitariatów.”

 Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

 Koszt całkowity projektu: 595 734,04 zł.

 

Wysokość dofinansowania: 506 373,93 zł.

Termin realizacji: 01.09.2014-15.05.2015.

 

Projekt realizowany jest na terenie Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach, która mieści się dokładnie w środku 51 kilometrowej trasy kolei, która prowadziła z Gliwic do Raciborza przez Bojków, Nieborowice, Pilchowice, Stanice, Rudy, Szymocice, Nędzę i Babice.

Stacja w Rudach była największą na całej linii. Znalazły się tam warsztaty naprawcze taboru, tory postojowe dla wagonów i lokomotyw, punkt obrządzania parowozów i trójkąt torowy do ich obracania.

Dzisiaj, po dawnej kolei pozostał jedynie sześciokilometrowy odcinek ze Stanicy przez Rudy do Paproci, który jest najważniejszą atrakcją turystyczną Gminy Kuźni Raciborska. Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach od 1993 roku wpisana jest do Rejestru Zabytków Nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

Od 2009 roku zarządzaniem obiektu zajmuję się Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Stacja znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

 W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wykonawcą zadania została firma „REDDO” Piotr Trybała Przedsiębiorstwo robót budowlano – instalacyjnych z Gliwic. Celem zadania inwestycyjnego jest uporządkowanie obecnej infrastruktury zabytkowej obiektu, wykluczenie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie atrakcyjności regionalnego produktu turystycznego Gminy Kuźnia Raciborska oraz powiatu raciborskiego.

 

W ramach remontu oraz rozbudowy infrastruktury okołoturystycznej Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach, prace przewidują:

– utworzenie 15 miejsc postojowych poprzez wykonanie parkingów dla samochodów osobowych,

– dostosowanie strefy wejściowej dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie dwóch miejsc parkingowych,

– poprawa wizerunku strefy wejściowej poprzez zmianę ogrodzenia i nawierzchni, 

– zwiększenie liczby sanitariatów w istniejącym budynku WC wraz z dostosowaniem toalet dla osób niepełnosprawnych,

– poprawę wizerunku istniejącego peronu poprzez wymianę nawierzchni oraz wprowadzenie detali małej architektury- wymiana 6 lamp oświetleniowych , dołożenie koszy na śmieci, ławek i stojaków na rowery.

Zakres prac przedstawionych powyżej pozytywnie wpłynie na wizerunek zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Rudach, która jest jedną z kluczowych atrakcji turystycznych Gminy Kuźnia Raciborska i powiatu raciborskiego oraz na konkurencyjność obiektu względem innych atrakcji Aglomeracji Górnośląskiej. Obiekt w Rudach wymaga stałych nakładów finansowych koniecznych dla odtworzenia, przynajmniej w części, walorów tego miejsca. Władze Gminy liczą na wsparcie finansowe zarówno władz powiatowych jak i wojewódzkich w staraniach o zachowanie unikatowego zabytku techniki – dziedzictwa kulturowego jakie coraz trudniej znaleźć na mapie naszego kraju.

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top