EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Aplikacja „Kwarantanna domowa”

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

 Regulamin i politykę prywatności aplikacji Kwarantanna domowa znajdziesz TUTAJ.

  Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

  Aplikacji jest ustawowym obowiązkiem osób, które zobowiązane są do poddaniasię kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Z obowiązku tego zwolnione są wyłącznie osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania.

 Osoby, które wbrew ciążącemu na nich prawnemu obowiązkowi, nie zainstalują lub nie będą używać aplikacji „Kwarantanna domowa” mogą ponieść odpowiedzialność określoną w art. 116 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.), tj. zostać ukarane karą grzywny lub nagany.

 Korzystając z Aplikacji wspierasz służby oraz instytucje powołane do niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia epidemicznego w monitoringu realizacji kwarantanny osób, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być nosicielami wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

 

Korzystanie z Aplikacji nie zwalnia Cię z konieczności przestrzegania obowiązków jakie przepisy nakładają na osoby poddane kwarantannie. W szczególności nie opuszczaj miejsca odbywania kwarantanny oraz stosuj się do poleceń służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu odbywania kwarantanny dostępne są pod adresem: https://pacjent.gov.pl/14-dni-kwarantanny

 

Jak aktywować aplikację?

Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu Zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS.

Video Aplikacja Kwarantanna domowa – telefon z systemem Android

 Video Aplikacja Kwarantanna domowa – telefon z systemem iOS

Video Jak korzystać z aplikcji Kwarantanna domowa?

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska