EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kuźni Raciborskiej i Rudach –oświadczenia mieszkańców

W miesiącu czerwcu na terenie Kuźni Raciborskiej są zbierane oświadczenia mieszkańców  dot. zgody na wejście w teren działki w celu posadowienia studzienki przyłączeniowej do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w centralnej części Kuźni Raciborskiej /rejon ul. od Ogrodowej, Słowackiego, Drzymały, Kwiatowej, Łącznej, Krzyżowej, Kolejowej,  Żwirowej, Powstańców, Pl. Mickiewicza, Garbarskiej, Strażackiej/.

Zadani wykonują Projektanci z firmy:

Biuro Projektów Gospodarki Wodno – Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o.  z siedzibą w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 10, 44-101 Gliwice, w ramach podpisanej umowy na wykonanie projektu zadania pt: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Kuźnia Raciborska część centralno – zachodnia” w imieniu GPWiK do końca miesiąca czerwca br. będą odwiedzać mieszkańców ww ulic z prośbą o podpisanie oświadczenia – zgody na wejście w teren prywatnych działek w celu posadowienia studzienki przyłączeniowej. Projektanci poproszą o podpis oraz nr dowodu osobistego na stosownym druku oświadczenia.

W celu weryfikacji osoby która do Państwa przychodzi z taką prośba można ją poprosić o okazanie imiennego pełnomocnictwa z danymi osobowymi projektanta podpisanego przez Zarząd spółki GPWiK Kuźnia Raciborska.   

 Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne, jednak brak zgody na posadowienie studzienki na posesji w efekcie będzie skutkowało tym, iż wybudowana w przyszłości sieć kanalizacji sanitarnej zostanie zakończona w granicy posesji, a właściciel posesji mając obowiązek podłączenia się do istniejącej kanalizacji /nowo wybudowanej/ będzie musiał samodzielnie ponieść dodatkowy koszt studzienki podłączeniowej /ok. 600 PLN + koszt jej posadowienia/.      

Dodatkowo informujemy, iż analogiczna sytuacji z oświadczeniami zgody na wejście w teren ma miejsce w Rudach Brantolka i Przerycie gdzie w imieniu GPWiK Sp. z o.o Kuźnia Raciborska w ramach zleconego do wykonania projektu pt: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Rudy przysiółek  Brantolka i Przerycie” projektant

 

Pan Andrzej Sawicki z firmy Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno – Budowlanych i Projektowych „SAWAND-BUD”, z/s 47-400 Racibórz ul. Spółdzielcza 4/5, ma zebrać od mieszkańców przedmiotowe oświadczenia.

 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Kuźnia Raciborska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top