EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Postęp prac przy budowie kanalizacji w Rudach – 17.06.2015

Do wykonania wg przedmiarów jest:

– ułożenie kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV o średnicy fi 200mm o długości 2070 m

– ułożenie kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV o średnicy fi 160mm o długości 280 m

– ułożenie kolektorów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE o średnicy fi 90mm o długości 600 m  

 ułożenie kolektorów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE o średnicy fi 63mm o długości 50 m

– wykonanie przewiertów sterowanych pod drogami o średnicy fi 315 na długości 130 m

– wykonanie przewiertów sterowanych pod drogami o średnicy fi 250 na długości 35 m

– wykonanie 41 szt. przykanalików do posesji mieszkańców.

– wykonanie 2 sieciowych przepompowni ścieków oraz 2 małych przydomowych przepompowni ścieków.

 

Na dzień 17.06.2015r. tj po 14 dniach pracy od wejścia w teren firmy wykonawcy zadania zaawansowanie całości prac jest na poziomie 73,14%

 

Termin zakończenia 30.06.2015r.

 Aktualnie Spółka GPWiK jest w trakcie dostarczania mieszkańcom ulic objętych projektem informacji dotyczących terminu i sposobie przyłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, sposobie odbioru przykanalików wykonanych staraniem i na koszt właścicieli posesji /połączenie domu ze studzienka przyłączeniową na posesji/  oraz o sposobie rozliczania za ścieki wprowadzane do kanalizacji /zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami),

 Termin obowiązkowego przyłączenia się mieszkańców do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej został określony do dnia 31.10.2015r /nie dotyczy posesji wyposażonych w instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających wszelkie warunki dotyczące ich posadowienia, użytkowania, i eksploatacji/.

 

Wzór informacji oraz wzór warunków przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej   

Przykładowe pismo oraz warunki podłączenia się do sieci

 

 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Kuźnia Raciborska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska