EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Budowa kanalizacji w Kuźni Raciborskiej rozpoczęta

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. rozpoczęła realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska obejmujący obszar drogi wojewódzkiej i dróg gminnych, m.in. ulice: Kozielską, Nowy Świat, Myśliwska, Tartaczną, Górniczą, Morcinka, Henryka Sienkiewicza, Stefana Czarnieckiego, Jana Matejki, Mikołaja Reja.

Długości projektowanych sieci:

rurociąg grawitacyjny PE100 SDR17 o średnicy ø200×11,9 mm = 5391,0 mb

rurociąg grawitacyjny PE100 SDR17 o średnicy ø160×9,5 mm = 148,70 mb

rurociąg grawitacyjny PVC-U SDR34 SN8 o średnicy ø160×4,7 mm = 69,30  mb

przyłącza kanalizacyjne PVC-U SDR34 SN8 o średnicy ø160×4,7 mm = 676,50 mb

rurociąg tłoczny PE100 SDR17 PN10 o średnicy ø110×6,6 mm = 2815,0 mb

rurociąg tłoczny PE100 SDR17 PN10 o średnicy ø90×5,4 mm = 3499,6 mb

rurociąg tłoczny PE100 SDR17 PN10 o średnicy ø63×3,8 mm = 155,80 mb

 

Niniejsza część projektu swoim zakresem obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do posesji oraz kanalizacji ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków.

W w/w miejscowości zaprojektowano odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków poprzez przydomowe przepompownie bądź grawitacyjnie do sieciowych przepompowni ścieków oraz rurociągiem tłocznym PE o średnicy ø90 do głównej pompowni P11 w ulicy Sienkiewicza, a następnie r. tłocznym do miejscowej oczyszczalni ścieków. Natomiast dla odprowadzenia podczyszczonych ścieków do miejskiej oczyszczalni z zakładu przetwórczego MAXPOL, przy ulicy Nowy Świat, należy wykonać osobny rurociąg tłoczny o średnicy ø110 oraz przepompownię ścieków P12 z zabudowanym analizatorem chemicznym.

Wykonawcą zadania jest firma „Telnow Nowak Dariusz”, która od 9 marca 2017 roku rozpoczęła realizację projektu na ul. Matejki.

W najbliższym czasie zostaną przesłane do właścicieli posesji zlokalizowanych na tym terenie warunki techniczne podłączenia się do budowanej sieci.

Po przesłaniu warunków zostanie zorganizowane również spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami w celu zapoznania ich w szczegółach z zakresem realizowanej inwestycji. Na ww. spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi w zakresie przedmiotowego projektu.        

{gallery}2017/kanalizacja_kuznia{/gallery}

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska