EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska część centralno – zachodnia wraz z ul. Piaskową”

23 marca 2017 roku Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej ogłosiło przetarg na budowę kolejnej nitki sieci kanalizacyjnej w Kuźni Raciborskiej.

Zadanie przewiduje:

– budowa kanałów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w centralno-zachodniej części miejscowości Kuźnia Raciborska, obejmująca obszar drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnych tj. ul. Strażacką, Kościelną, Garbarską, Pl. Mickiewicza, Słowackiego, Staszica, Łączna, Krzyżowa, Drzymały, Kwiatowa, Ogrodową, Kozielską, teren zamknięty PKP ul. Powstańców Śl. działka nr 627/1 w Kuźni Raciborskiej oraz odcinki prowadzone poza drogami, aż do miejsca wpięcia się do wcześniej wybudowanej przepompowni ścieków P9 na ul. Czarnieckiego, wraz z wszystkimi studniami rewizyjnymi, kaskadowymi, rozprężnymi i przyłączeniowymi wg. projektu,

– budowa przykanalików / przyłączy kanalizacyjnych zakończonych studzienkami przyłączeniowymi na poszczególnych posesjach mieszkańców wg. projektu,

– budowa 2 szt. przepompowni sieciowych ścieków P1 oraz P2 wraz z wyposażeniem zgodnym ze specyfikacją elementów wyposażenia pompowni wg. projektu,

– podłączenie przepompowni do wcześniej przygotowanych przyłączy energetycznych,

– budowa kanałów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na ul. Piaskowej również w miejscowości Kuźnia Raciborska aż do miejsca wpięcia się do wcześniej wybudowanej studni rewizyjnej na ul. Krótkiej, wraz z wszystkimi studniami rewizyjnymi, kaskadowymi, i przyłączeniowymi wg. projektu,

– wykonanie innych prac koniecznych do zrealizowania zamówienia

– wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami na ul. Willowej, Krętej o łącznej długości ok. 186 mb, oraz wpięcia do wcześniej wybudowanej studni rewizyjnej „Sa” na ul. Piaskowej, wraz z wszystkimi studniami rewizyjnymi, kaskadowymi, i przyłączeniowymi koniecznymi do prawidłowego działania systemu zgodnie z projektem wykonanym w późniejszym terminie,

– wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami ul. Słonecznej o długości ok. 340mb, odcinka od ul. Słonecznej w stronę bloku przy ul. Bema 7 o długości ok.100 mb, aż do miejsca wpięcia się do wcześniej wybudowanej studni rewizyjnej S6 na ul. Piaskowej, wraz z wszystkimi studniami rewizyjnymi, kaskadowymi, i przyłączeniowymi koniecznymi do prawidłowego działania systemu zgodnie z projektem wykonanym w późniejszym terminie,

– wykonanie przepompowni ścieków na skwerze (w ul. Bema) oraz odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej od przepompowni do ul. Słonecznej o długości ok.70 mb, oraz grawitacyjnej o długości ok.110 mb, wykonanie 5 przyłączy kanalizacyjnych tj: 4 domów przy ul. Bema i 1 przy ul. Rudzkiej wraz z wszystkimi studniami rewizyjnymi,  przyłączeniowymi i studnią rozprężną, koniecznymi do prawidłowego działania systemu zgodnie z projektem wykonanym w późniejszym terminie,

– wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 3 odgałęzieniami kanalizacyjnymi oraz odcinka  przy ul. Piaskowej,   ø200 o długości ok. 70,0mb i ø160 o długości ok. 35,0mb, aż do miejsca wpięcia się do wcześniej wybudowanej studni rewizyjnej S10 na ul. Piaskowej, wraz z wszystkimi studniami rewizyjnymi, przyłączeniowymi koniecznymi do prawidłowego działania systemu zgodnie z projektem wykonanym w późniejszym terminie,

 

– wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami na ul. Żwirowej o łącznej długości  o długości ok. 280mb, oraz Drzymały o długości ok. 90mb – dla przyłączenia budynków nr 11; 11A; 14; 16. wraz z wszystkimi studniami rewizyjnymi, kaskadowymi, i przyłączeniowymi koniecznymi do prawidłowego działania systemu zgodnie z projektem wykonanym w późniejszym terminie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska