EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Czy było warto?

Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej po raz 18 zorganizowała w pierwszy dzień wiosny debatę oxfordzką. Tym razem temat zdominowały rocznice przypadające w tym roku – 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz 25 lat członkostwa w NATO. Uczniowie rozpatrywali problem z punktu widzenia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i problemów w rolnictwie. Zastanawiali się również nad przyszłością tych organizacji. Trudny temat, z którym borykali się uczniowie, sprowokował przy okazji dyskusję wśród zaproszonych gości. Po przedstawieniu argumentów obu stron publiczność w głosowaniu odpowiadała na pytanie: Czy było warto? Większość publiczności uznała, że nie było warto. Gratulujemy wszystkim uczestnikom otwartości i odwagi wyrażania własnego zdania. Uczniowie potrafili przekonać publiczność konkretnymi argumentami i logiką wypowiedzi. W debacie głos zabrał także burmistrz Paweł Macha. O emocjach towarzyszących wydarzeniu oraz wrażeniach po debacie najlepiej świadczy fakt, że młodzież jeszcze długo po debacie dyskutowała miedzy sobą o jej wynikach i przebiegu. Dziękujemy wszystkim, którzy zorganizowali debatę oraz przygotowali młodzież do tak ciekawej dyskusji o trudnych tematach.

Za stronę merytoryczną debaty odpowiadali Arkadiusz Mróz i Kazimierz Szczepanik. Oprawę artystyczną (występ szkolnego chóru) przygotowała Maria Minko. Scenografią zajęła się Stella Kotula. Całość dopinała Sabina Chroboczek – Wierzchowska. W debacie wzięli udział uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej: Hanna Panol, Karol Bienia, Małgorzata Pieruszka, Igor Wójcik, Magdalena Mróz, Wiktoria Morciniec, Wiktoria Gajewska, Julia Tomczak, Sara Janosz, Hanna Jankowska, Helena Kojder, Błażej Rogalski i Justyna Tomczak. Rejestracją filmową wydarzenia zajął się Mikołaj Walas – Lichota.”

 

Zdjęcia: Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka, Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska