EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Dodatek Energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny jest zryczałtowym świadczeniem, które od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy, będącej stroną umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkującej w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny jest formą pomocy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

 

ABY UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO NALEŻY:

·           złożyć wniosek o dodatek energetyczny,

·           mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

·           osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy musi załączyć do wniosku o dodatek energetyczny umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej (zawartą na siebie). Ważne – ta sama osoba musi widnieć na umowie sprzedaży energii elektrycznej jak i na decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

·           zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO?

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r., wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

1.                  prowadzonego przez osobę samotną wynosi 10,94 zł na miesiąc

2.                  składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,19 zł na miesiąc

3.                  składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,23 zł na miesiąc

MIEJSCE POBRANIA I ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO:

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4 pokój nr 12, pierwsze piętro, od poniedziałku do środy w godz. od 7.30. do 15.30, czwartek od 7.30 do 17.00, piątek od 7.30.do 14.00

PODSTAWA PRAWNA:

1.      Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833)

2.      Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 2133 ze zm.)

3.      Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego

4.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 256)

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top