EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Dofinansowanie do wymiany kotłów PONE- wymagana pisemna informacja z PSG w przypadku wyboru kotła na węgiel lub biomasę dla miejscowości, w których istnieje sieć gazowa !!!

Dofinansowanie do wymiany kotłów PONE- wymagana pisemna informacja z PSG w przypadku wyboru kotła na węgiel lub biomasę dla miejscowości, w których istnieje sieć gazowa !!!

 

W związku z przygotowaniem Regulaminu udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2021-2023”,informujemy iż w przypadku wyboru kotłów na paliwo stałe w tym węgiel i biomasę z automatycznym załadunkiem paliwa, które spełniają określone wymagania jakościowe, w miejscowościach, w których już istnieje sieć gazowa,

do wniosku będzie należało dołączyć:

kserokopię pisemnej informacji administratora sieci gazowej, z której wynika brak możliwości podłączenia lub brak ustalenia warunków przyłączenia do sieci gazowej,

 

Czas oczekiwania na odpowiedź od Polskiej Spółki Gazownictwa to 30 dni.

Wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej oraz wniosek o określenie warunków przyłączenia można pobrać ze strony internetowej:

https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej

Tam też znajduje się  Przykład wypełnionego wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej w przypadku konieczności budowy nowego przyłącza gazowego.

 Wszelkie informacje dotyczące możliwości i warunków podłączenia do sieci gazowej dostępne są pod numerem telefonu:

Oddziału Zakład Gazowniczy w Zabrzu tel. 32 398 50 00.

 

 Wnioski można wysyłać w wersji papierowej na adres:

Placówka Gazownicza w Raciborzu

ul. Piaskowa 6, 47-400 Racibórz

 LUB

 Skorzystać z Portalu przyłączeniowego na stronie internetowej:

https://przylaczenie.psgaz.pl/homepage

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska