EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Przebudowa drogi gminnej – ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej


Nazwa projektu:
Przebudowa drogi gminnej – ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VI „Transport” Działanie 6.1 „Drogi wojewódzki, powiatowe i gminne”

 

Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska

Realizator projektu: Gminny Kuźnia Raciborska

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 289 024,53 zł.
Wartość dofinansowania z EU: 1 015 361,73 zł.

 

Celem głównym projektu jest lepsza dostępność głównych szlaków drogowych województwa, za sprawą modernizacji ul. Powstańców Śląskich w Kuźni Raciborskiej. Cele szczegółowe to – dogodna komunikacji z siecią TEN-T, – wysoka jakość przestrzeni publicznej, – wzrost bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury drogowej (w tym pieszych użytkowników chodnika).

{gallery}droga_powstancow{/gallery}

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top