EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Przekształcenie poprzemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej


Nazwa projektu:
Przekształcenie poprzemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP” Działanie 3.2 „poprawa warunków do rozwoju MŚP” Poddziałanie 3.2.1 „Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT”

Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska

Realizator projektu: Gminny Kuźnia Raciborska

Wartość dofinansowania z UE: 613.568,04 zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 72.184,48 zł

Celem głównym projektu jest ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP w gminie poprzez kompleksowe uzbrojenie 1 8505 ha ziemi jak również skomunikowanie nowych trenów inwestycyjnych w Kuźni Raciborskiej. Na powstałych terenach inwestycyjnych powstaną dwa zakłady pracy jak również 5 nowych miejsc pracy.

informacje o projekcje poniżej

https://www.kuzniaraciborska.pl/index.php/archiwum-wiadomosci/2209-rewitalizacja-bylego-tartaku-przy-ul-tartacznej-w-kuzni-raciborskiej

{gallery}poprzemyslowy_2{/gallery}

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top