EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Pieniądze unijne płyną do Gminy – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w wysokości 2 520 473,81 zł. na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Wartość całości projektu to kwota 3 525 411,20 zł, która zostanie przeznaczona na termomodernizację ośmiu gminnych obiektów. Realizacja ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Gminie Kuźnia Raciborska.

Termomodernizacji poddane zostaną budynki: Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej, ZGKiM w Kuźni Raciborskiej, Przedszkola w Rudach, Wiejskiego Ośrodka Kultury w Turzu, OSP Turze, OSP Jankowice, OSP Ruda Kozielska oraz gminny budynek przy ul. Jagodowej 15 w Kuźni Raciborskiej.

Zakres prac wynikający z realizacji projektu:

Przedszkole przy ul. Słowackiego 18 w Kuźni Raciborskiej

Ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja instalacji c.w.u wraz z dostawą i montażem powietrznej pompy ciepła c.u.w., modernizacja instalacji c.o. – wymiana źródła ciepła

ZGKiM

Ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien drewnianych, wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji c.o. -wymiana źródła ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej.

Przedszkole w Rudach

Ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien w piwnicy, ocieplenie stropu nad piwnicą, modernizacja instalacji c.o. – wymiana źródła ciepła, modernizacja instalacji c.w.u wraz z dostawą i montażem powietrznej pompy ciepła c.u.w.

Wiejski Ośrodek Kultury w Turzu

Ocieplenie stropu nad nieogrzewaną częścią poddasza, ocieplenie dachu nad użytkową częścią poddasza, ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian piwnicy przy gruncie, wymiana źródła ciepła

OSP Turze

Modernizacja instalacji grzewczej, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej.

OSP Jankowice

Ocieplenie ściany zewnętrznej, ocieplenie stropodachu, wymiana drzwi, ocieplenie bram garażowych, wymiana źródła ciepła.

OSP Ruda Kozielska

Ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnicy, montaż nawiewników, montaż kotła na biomasę, wymiana grzejników, montaż zaworów termostatycznych i automatycznych odpowietrzników, modernizacja instalacji c.w.u wraz z dostawą i montażem powietrznej pompy ciepła c.u.w., wymiana bram garażowych.

Budynek przy ul. Jagodowej 15 w Kuźni Raciborskiej

Ocieplenie stropu, ocieplenie ściany zewnętrznej. 

 

Do konkursu można było zgłaszać tylko budynki użyteczności publicznej, których właścicielem jest Gmina Kuźnia Raciborska. Budynki, w których znajdowały się lokale mieszkalne nie mogły zostać zgłoszone do konkursu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top