EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Gospodarowanie odpadami w Gminie Kuźnia Raciborska – informacje dla mieszkańców

W najbliższych dniach, właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, którzy wypełnili obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymają listowne powiadomienie o utworzeniu indywidualnego rachunku bankowego, na który będą dokonywać wpłaty związane tylko
i wyłącznie z gospodarowaniem odpadami.

Termin dokonania pierwszej wpłaty mija 15 września 2013 roku. Jest to opłata za trzy miesiące III kwartału bieżącego roku.  Opłatę kwartalną można rozłożyć na płatności miesięczne. Każdego roku obowiązywać będą następujące terminy płatności:

do 15 marca za I kwartał,

do 15 czerwca za II kwartał,

do 15 września za III kwartał,

do 15 grudnia za IV kwartał.

Wpłat można dokonywać przy pomocy bankowości elektronicznej, w kasie Urzędu Miejskiego, w urzędzie pocztowym lub w dowolnie wybranym banku.

Skierowana do mieszkańców korespondencja zawierać będzie dodatkowo ulotkę informacyjną opisującą sposób prowadzenia segregacji odpadów oraz harmonogram wywozu odpadów.

Uwaga: załączony harmonogram obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2013 roku do czasu dostarczenia mieszkańcom nowych harmonogramów przez firmę wyłonioną
w postępowaniu przetargowym na prowadzenie gospodarki odpadami na terenie Gminy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska