Plan działania

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Na podstawie art. 14 pkt 2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2019 r., poz. 1696 ze zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp.

Zakres działania

Osoba odpowiedzialna za realizację   (art. 6 ustawy)

Sposób realizacji

Termin

1.

Powołanie koordynatora ds. dostępności i podanie do publicznej wiadomości

Kierownik jednostki

- zamieszczenie informacji na BIP

 Wrzesień 2020 roku

2.

Sporządzenie Planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Koordynator

- przekazanie do akceptacji Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska

Wrzesień 2020 roku

4.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:

  • architektonicznym
  • cyfrowym
  • informacyjno-komunikacyjnym

 

Koordynator

Administrator Systemu Informatycznego

 

Publikacja w BIP Urzędu danych adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy ( np. dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.1, zapewnienie informacji w zakresie rozkładu pomieszczeń w budynku, wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza języka migowego 

realizacja w całym okresie działania koordynatora

5.

Analiza stanu obiektu Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy

Koordynator

Kierownik referatu inwestycji i budownictwa

Przegląd stanu dostosowania obiektu w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym

Listopad 2020 roku

6.

Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania administrowanego obiektu Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej do minimalnych wymagań dotyczących dostępności

Koordynator, Administrator Systemów Informatycznych

Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, wynikające z art. 6 ustawy

Październik 2020 roku

7.

Analiza w zakresie zapewnienia dostępności alternatywnej w Urzędzie w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ze względu na ograniczenia techniczne i prawne

Koordynator

Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu informacji wynikającej z art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego ( np. zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Listopad 2020 roku

8.

Monitorowanie działalności Urzędu, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

  • Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
  • Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu,
  • Prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej, sanitarnej itp. i opracowywanie rekomendacji w zakresie poprawy dostępności

 

 

Cały okres realizacji działań

9.

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu

 

Koordynator

Uzyskanie danych o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności oraz zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości

 Luty

2021 r.

10.

.

Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy

 

Koordynator

  • Przekazanie sporządzonego Raportu do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska
  • Publikacja Raportu na stronie podmiotowej BIP Urzędu

 

 

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information