EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Informacja dotycząca projektu gazyfikacji Gminy Kuźnia Raciborska

W związku z postępującymi pracami w ramach zadania „Gazyfikacja Gminy Kuźnia Raciborska. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” udostępniamy plany orientacyjne z zaznaczonymi trasami projektowanej sieci gazowej.

Planowane zakończenie inwestycji to III kwartał 2021 roku. MAPA1  MAPA2

Ponieważ decyzja o rozbudowie sieci gazowej będzie uzależniona od ilości oraz lokalizacji wniosków o podłączenie na danym obszarze, zachęcamy do składania wniosków po upływie terminu zakończenia inwestycji.

Etap I inwestycji obejmujący sołectwo Turze jest już zakończony, wnioski w tej części Gminy można składać już dziś.

Wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej oraz wniosek o określenie warunków przyłączenia można pobrać ze strony internetowej:

https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej

Tam też znajduje się  Przykład wypełnionego wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej w przypadku konieczności budowy nowego przyłącza gazowego.

 

Wszelkie informacje dotyczące możliwości i warunków podłączenia do sieci gazowej dostępne są pod numerem telefonu:

Oddziału Zakład Gazowniczy w Zabrzu tel. 32 398 50 00.

 

Wnioski można wysyłać w wersji papierowej na adres:

Placówka Gazownicza w Raciborzu

ul. Piaskowa 6, 47-400 Racibórz

 

LUB

 

Skorzystać z Portalu przyłączeniowego na stronie internetowej:

https://przylaczenie.psgaz.pl/homepage

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top