FBPK - Referat Finansowo - Budżetowy i Podatkowo-Kasowy

Kontakt

Dariusz Nowak
Z-ca Skarbnika
Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego i Podatkowo-Kasowego
Główny Księgowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej
pokój nr 17, tel. 32-419-14-17 w.112
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Barbara Czyszczoń - Inspektor
pokój nr 11, tel. 32-419-14-17 w.110
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Martina Placzko - Podinspektor ds. księgowości
pokój nr 17, tel. 32-419-14-17 w.112
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Irena Kalemba - Inspektor ds. księgowości i rozliczeń VAT
pokój nr 20, tel.32-419-14-17 w.123
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Iwona Kudla - Podinspektor ds. księgowości i rozliczeń dochodów jednostki
pokój nr 20, tel. 32-419-14-17 w.123
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karolina Napiórkowska - Inspektor ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pokój nr 20, tel. 32-419-14-17 w.123
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lidia Mikołajek - Inspektor ds. Podatków
pokój nr 13, tel. 32-419-14-17 w.122
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Janik Maria - Inspektor ds. Podatków
pokój nr 13, tel. 32-419-14-17 w.122
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ilona Burgieł - Inspektor  
pokój nr 8, tel. 32-419-14-17 w. 132
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gontarek Krystyna - Inspektor
pokój nr 8, tel. 32-419-14-17 w. 132
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Edyta Pytlik - podinspektor ds. księgowości i płac 
pokój nr 17, tel. 32-419-14-17 wew. 112
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania i kompetencje Referatu Finansowo – Budżetowego i Podatkowo – Kasowego

Do zadań Referatu Finansowo – Budżetowego i Podatkowo – Kasowego należy prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową Gminy, a w szczególności:

1.1. Opracowywanie projektu budżetu oraz nadzór nad jego realizacją.

1.2. Opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1.3. Opracowywanie zmian do budżetu.

1.4. Opracowywanie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1.5. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek pomocniczych i organizacyjnych.

1.6. Prowadzenie rachunkowości wpływów i wydatków budżetowych.

1.7. Naliczanie wynagrodzeń pracowników

1.8. Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie realizacji świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz odprowadzania składek.

1.9. Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

1.10. Współpraca w zakresie pozostałych ubezpieczeń pracowników i majątku gminnego.

1.11. Prowadzenie spraw związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

1.12. Ewidencja gminnych środków trwałych.

1.13. Ewidencjonowanie inwestycji na majątek gminy.

1.14. Księgowanie dochodów i wydatków budżetowych.

1.15. Kontrola dowodów księgowych pod względem formalno – rachunkowym.

1.16. Sporządzanie sprawozdań finansowo – budżetowych.

1.17. Sporządzanie bilansu jednostki i budżetu gminy.

1.18. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych.

1.19. Sporządzanie zbiorczego bilansu gminy.

1.20. Pozyskiwanie środków obcych i obsługa zadłużenia.

1.21. Wypłata zryczałtowanych rekompensat za utracone zarobki osobom wezwanym do osobistego stawienia się przed właściwy organ w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrany.

1.22. Wymierzanie zobowiązań podatkowych w tym: podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportu.

1.23. Pobór podatków i opłat.

1.24. Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.25. Ewidencja księgowa podatków.

1.26. Ewidencja księgowa opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.

1.27. Obsługa kasowa.

1.28. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i nie zaleganiu w płatności podatków.

1.29. Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.30. Egzekucja należności – podatków.

1.31. Egzekucja należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.32. Egzekucja należności cywilno – prawnych.

1.33. Przeprowadzanie kontroli podatkowych.

1.34. Ewidencja VAT zakupów i sprzedaży.

1.35. Przygotowanie deklaracji VAT 7.

1.36. Przygotowanie zbiorczej deklaracji VAT 7.

1.37. Przygotowanie pliku JPK

1.38. Przekazanie deklaracji VAT 7 zbiorczej oraz pliku JPK do Urzędu Skarbowego

1.39. Realizacja wypłat zobowiązań wobec kontrahentów, jednostek organizacyjnych, pracowników oraz wszelkich innych płatności, w tym podzielną płatnością

1.40. Sprawozdawczość w zakresie udzielonych ulg ustawowych, udzielonej pomocy publicznej, o zaległościach przedsiębiorców innych.

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information