EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

INFORMACJA DLA PSZCZELARZY

 

Nawiązując do pisma Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 6 czerwca 2021r. znak: BF.dyr.0210.1.2021 oraz do pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.06.2021r. znak: IFVII7154.12.2021 informujemy, o uruchomieniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pomocy finansowej skierowanej do podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1421)

Podstawą podjęcia przedmiotowych działań są zapisy §13zf rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z pózn.zm.).Stosowne wnioski o udzielenie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2021r.  

 

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska