EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Kuźnia Raciborska, dnia 19.12.2023r.

INFORMACJA

o przeprowadzonych konsultacjach

Informuję, że w dniach od 07 grudnia do 14 grudnia 2023r., zgodnie z § 5 uchwały nr XXIX/276/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kuźnia Raciborska oraz w związku z Zarządzeniem nr B.0050.414.2023 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 07 grudnia 2023r., przeprowadzono konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kuźnia Raciborska.

Jednocześnie zawiadamiam, że konsultacje, o których mowa wyżej zostały zakończone.

W wyznaczonym terminie do w/w projektu uchwały, w dniu 11 grudnia 2023r., zostały złożone dwie uwagi.

                                                                                                          /-/ Burmistrz Miasta

Kuźnia Raciborska

Paweł Macha

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska