EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Program „Ciepłe Mieszkanie” – ankiety

W związku z planowanym uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin
w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, przygotowaliśmy ankiety celem określenia skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska. Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi tylko w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony będzie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, najemców lokali z zasobu gminnego, a także dla małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali), zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej
w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

Ankietę można dostarczać osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Urząd Miejski
w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska;
e-mail:  poczta@kuzniaraciborska.pl

Ankiety można składać w terminie od 18.12.2023 r. do 29.12.2023 r.

UWAGA! Program „Ciepłe Mieszkanie” nie dofinansowuje wyłącznie wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wymiana stolarki możliwa jest pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu oraz zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/program-cieple-mieszkanie-ii-nabor-dla-gmin-2023

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska