EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

INFORMACJA o unieważnieniu i odwołaniu konkursu projektów w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy – Kultura fizyczna i sport

Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – informuję, że ogłoszony przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska otwarty konkurs projektów w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy – Kultura fizyczna i sport, na podstawie art. 16 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Nr B.0050.10.2021 z dnia 12.01.2021 ulega unieważnieniu i odwołaniu, ponieważ żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

(-)  Paweł Macha

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska