EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Informacja o utrudnieniach – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska część centralno – zachodnia wraz z ul. Piaskową”

Zarząd Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej informuje, iż w ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska część centralno – zachodnia wraz z ul. Piaskową” została z dniem 11.05.2017r.  podpisana umowa z wybranym wykonawcą tj:  Panem Dariuszem Nowak przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „Telnow Nowak Dariusz” z/s 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Czarnieckiego 1.
 
Mając na uwadze minimalizację uciążliwości zaplanowanych prac, okres wakacyjny, oraz dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej informujemy, iż prace na terenie szkoły przy ul. Piaskowej oraz w ciągu tej ulicy rozpoczną się w połowie lipca 2017r. 
Termin zakończenia prac na tym odcinku zaplanowano przed końcem wakacji.
 
W związku z tym, iż prowadzonym pracą  będą towarzyszyły głębokie wykopy, ruch ciężkiego sprzętu, nierzadko w miejscach gdzie normalnie nie miały by wjazdu, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych prac i stosowanie się do oznakowań placu budowy.
 
Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z prowadzoną inwestycją.
 
Z poważaniem
 
Prezes Zarządu
 
Marian Kostka

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top