EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie MOPS-u dotyczące wniosków o pomoc (klęska żywiołowa)

 OGŁOSZENIE

Wnioski o pomoc (klęska żywiołowa)

1.    Rodziny i osoby samotne, które poniosły znaczne straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o własne środki mogą składać wnioski o pomoc w postaci zasiłku celowego do 6 tyś. zł. w siedzibie MOPS przy ul. Powstańców 15 w Kuźni Raciborskiej.

2.    Wnioski są dostępne są w siedzibie MOPS oraz na stronie

www.mops-kuznia.pl

3.    Wnioski można składać w terminie do 14 lipca (piątek) 2017r.

 

Pismo pomoc doraźna – Śląski Urząd Wojewódzki

Zasady pomocy MSWiA

WNIOSEK

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top