EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Sposób postępowania z drzewami uszkodzonymi w czasie nawałnicy jaka miała miejsce 7 lipca 2017 r

Sposób postępowania z drzewami uszkodzonymi w czasie nawałnicy jaka miała miejsce 7 lipca 2017 r.:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa i uzyskanie zezwolenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska nie jest wymagane w przypadku:

1. drzew lub krzewów, stanowiących złomy lub wywroty usuwane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na ich zlecenie,

2. drzew lub krzewów owocowych,

3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm– w przypadku pozostałych gatunków drzew,

4. krzewy rosnące w skupisku do 25 m2,

Ponadto krzewy niezależnie od powierzchni, jeśli stanowią własność osób fizycznych mogą być usuwane również bez zgłoszenia.

Pozostałe drzewa lub krzewy (w przypadku krzewów z wyłączeniem stanowiących własność osób fizycznych), które stanowią złomy lub wywroty mogą być usuwane, po przeprowadzeniu oględzin przez osoby upoważnione przez Burmistrza Gminy Kuźnia Raciborska, które potwierdzą, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

W takiej sytuacji należy zgłosić złom lub wywrot do Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 16 II piętro, tel. 32 419 14 17 wew. 107).

Wzór zgłoszenia do pobrania poniżej

Uwaga!

W przypadku możliwości wykonania dokumentacji fotograficznej dołączenie jej do zgłoszenia przyspieszy postępowanie.

Zgodnie z art. 5 pkt 26d) i 26e) ustawy o ochronie przyrody wywrot to drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej, natomiast złom to drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.

 

 

wzór zgłoszenia wywtoru/złomu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska