EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Informacja ZGKiM dla mieszkańców bloków dotycząca podłączania centralnego ogrzewania

W związku z różnymi pogłoskami, w tym artykułami w prasie i mediach społecznościowych, dotyczącymi terminów wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w blokach przypominamy, że sprawy te były omawiane na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych, a informacje są na bieżąco zamieszczane na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.

Prace zostały zakończone, a ciepło jest dostarczane do bloków ul. Kasztanowa 3, 5 i 6.

Rurociąg ciepłowniczy jest doprowadzony i trwają prace instalatorskie w blokach przy ul. Kasztanowej 1 (planowane zakończenie 8 listopada) i Kasztanowej 2 (planowane zakończenie 15 listopada).

Rurociąg ciepłowniczy jest doprowadzony i przygotowywane są umowy z wykonawcami na
ul. Kościuszki 2, Moniuszki 5 i Moniuszki 7 (negocjujemy wykonywanie prac w terminie listopad – grudzień). W momencie podpisania umowy mieszkańcy zostaną poinformowani ogłoszeniami
na klatkach schodowych – podane będą terminy rozpoczęcia i zakończenia prac i kontakt do firmy wykonawczej, terminy prac w poszczególnych mieszkaniach będą ustalane z każdym indywidualnie.

Pozostałe wspólnoty podłączone już do sieci ciepłowniczej posiadają większość udziałów w rękach gminy, zatem prawo wymaga wyłaniania wykonawców w przetargach. W tym tygodniu otrzymaliśmy z banku promesy kredytowe dla wszystkich wspólnot, stąd w przygotowaniu są trzy przetargi
dla następujących grup budynków:

1. Moniuszki 8 i Kasztanowa 4 – przetarg na początku listopada

2. Kościuszki 3, 5, 6, 7 i 9 – przetarg w połowie listopada

3. Moniuszki 6, Rudzka 42, 44 i 46 – przetarg pod koniec  listopada.

O ogłoszeniu, a następnie o wynikach przetargu, w tym o terminie planowanych prac, będziemy informować mieszkańców za pomocą ogłoszeń na klatkach schodowych.

Ostatnie trzy budynki na ul. Arki Bożka będą podłączane w roku 2022 – aktualnie trwają prace projektowe instalacji wewnętrznych oraz negocjacje z PGNiG TERMIKA w sprawie podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej.

Jak widać z przedstawionego zestawienia niestety nie udało nam się zrealizować pierwotnych planów podłączenia centralnego ogrzewania przed sezonem grzewczym, prosimy zatem przyjąć nasze przeprosiny.

Prosimy o zaopatrzenie się w opał wystarczający na czas potrzebny do włączenia centralnego ogrzewania.

Przed włączeniem mieszkania do sieci c. o. nie będziemy demontować w mieszkaniach pieców
ani żadnej innej instalacji dotychczasowego ogrzewania.

Przełączanie z tzw. ogrzewania etażowego (jeden piec lub kocioł z rozprowadzeniem ciepła na całe mieszkanie) na sieć c.o. jest do indywidualnego uzgodnienia z wykonawcą (jeżeli stan rur rozprowadzających oraz jakość i wielkość kaloryferów będzie zgodna z projektem).

 

Wilhelm Rzechonek
Dyrektor ZGKiM Kuźnia Raciborska 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top