EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Modernizacja i Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej,

Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- RIT.

Beneficjent : Gmina Kuźnia Raciborska
Realizator projektu : Gmina Kuźnia Raciborska
Wartość dofinansowania z UE : 1 185 168,30 zł

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej. Działania mają na celu termomodernizację budynku , wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji. Realizacja głównego celu przyczyni się do osiągnięcia celów cząstkowych czyli zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku  co znacznie obniży koszty utrzymania budynku,  a także poprawi się stan środowiska naturalnego w długookresowej perspektywie. Celem ogólnym realizacji tego projektu jest wzrost komfortu użytkowania budynku jak również wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, poprzez zwrócenie uwagi na problemy z zanieczyszczonym powietrzem. Podniesie się jakość i komfort życia mieszkańców poprzez efektywne wykorzystywanie i oszczędzanie energii.
Wszystkie działania mają również korzystny wpływ na wizerunek naszej Gminy.

{gallery}Thermo{/gallery}

{gallery}2022/urzad_remonty{/gallery}

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top