EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Inicjatywa sołecka w powiecie raciborskim – umowy podpisane

Ponad 227 tys. złotych zł trafi do 5 gmin powiatu raciborskiego w  ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Ze środków skorzysta 13 sołectw, którym przyznano dofinansowanie do realizacji projektów na jakich najbardziej zależało mieszkańcom. Powstaną m.in. zielone strefy aktywności, chodniki, ogrodzenia, wiata przystankowa, odremontowana zostanie zabytkowa sikawka konna czy zorganizowane zostaną zawody strażackie.

 

W dzisiejszym uroczystym podpisaniu umów z włodarzami gminami naszego powiatu (Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Pietrowice Wielkie, Rudnik), które odbyło się w starostwie powiatowym w Raciborzu, uczestniczyła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Michał Woś – minister ds. pomocy humanitarnej, pomysłodawca inicjatywy.

Wszystkich zebranych przywitał gospodarz powiatu – starosta Grzegorz Swoboda i pogratulował im pomysłów. W wydarzeniu uczestniczyli także Ewa Lewandowska członkini zarządu powiatu, oraz dyrektorzy wydziału merytorycznego UM Województwa Śląskiego. Nie mogło zabraknąć sołtysów poszczególnych sołectw, którzy towarzyszyli wójtom i burmistrzom. Ponadto podpisano także umowy z samorządami powiatu wodzisławskiego i rybnickiego. Łącznie do trzech powiatów z budżetu województwa trafi ponad 540 tys.

„Bardzo nas cieszy zainteresowanie konkursem. Chcemy te środki kierować bezpośrednio do ludzi, bo to sołtysi najlepiej wiedzą, czego potrzebują mieszkańcy.” – podkreślała Beata Białowąs, członek zarządu województwa. Dodała, że zawsze jest jej miło wracać na ziemię raciborską, bowiem współpracowała z tutejszymi pracodawcami przez blisko 20 lat i docenia inicjatywy, pracowitość i społeczne zaangażowanie oraz gościnność. 

Dzisiejsze spotkanie rozpoczęto od uroczystego podpisania umowy pomiędzy powiatem raciborskim a Śląskim Urzędem Marszałkowskim dotyczącej współfinansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Mowa o blisko kilometrowym odcinku drogi powiatowej w Bieńkowicach (ul. Bojanowska), która będzie realizowana w partnerstwie z gminą Krzyżanowice. Wartość dofinansowania to 248 750 tys. zł i stanowi 49 % wartości całego zadania.

Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” ma na celu umożliwienie mieszkańcom wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa śląskiego na przedsięwzięcia i zadania, które służą rozwojowi lokalnych społeczności. W tym roku pula środków na wydatki związane z konkursem została ustalona na poziomie 4,5 mln zł.

W ramach przeprowadzonego naboru udział w konkursie wzięły 104 gminy (z 17 powiatów). Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 338 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na łączną kwotę 10,8 mln zł. Sejmik Województwa Śląskiego udzielił 238 zadaniom pomoc finansową w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 4,5 mln zł na realizację zadań wybranych w ramach konkursu. Pomoc została udzielona 84 gminom województwa śląskiego.

O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Limit pomocy finansowej dla gminy wynosił 60 tys. zł. Do konkursu nie mogły być zgłaszane zadania, których realizacja była współfinansowana ze środków zewnętrznych (np. funduszy UE, krajowych itp.) za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki mogły być łączone w celu realizacji przedsięwzięć.

Gmina KRZANOWICE, sołectwo MORAVIA – Zagospodarowanie terenu przy izbie regionalnej w Krzanowicach, kwota całkowita 50 000,00 zł, wnioskowane dofinasowanie 25 000,00 zł.

 

Gmina KRZANOWICE, sołectwo BOJANÓW – Budowa chodnika łączącego ulicę Borucką z ul. Raciborską w Bojanowie, kwota całkowita 40 000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 17 500,00 zł .

Gmina KRZYŻANOWICE, sołectwa ROSZKÓW I ZABEŁKÓW – Renowacja miejsc pamięci upamiętniających Powstania Śląskie, kwota całkowita 97 043,56 zł, wnioskowane dofinansowanie 47 551,00 zł .

Gmina KUŹNIA RACIBORSKA, sołectwo TURZE – Ogrodzenie Rodzinnego Parku Rekreacji i Czynnego Wypoczynku, kwota całkowita 20 800,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 16 640,00 zł .

Gmina KUŹNIA RACIBORSKA, sołectwo RUDA KOZIELSKA – Budowa ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Rudzie Kozielskiej, kwota całkowita 29 181,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 23 344,80 zł .

Gmina PIETROWICE WIELKIE, sołectwo LEKARTÓW – Likwidacja starej fontanny oraz zagospodarowanie terenu poprzez ustawienie małej architektury wraz z oświetleniem na terenie zielonego centrum Lekartowa, kwota całkowita 12 200,00 zł , wnioskowane dofinansowanie 6 000,00 zł .

Gmina PIETROWICE WIELKIE, sołectwo KORNICE – Zagospodarowanie zielonej strefy aktywności społecznej w tym postawienie tablicy pamiątkowej i zakup wyposażenia i dokonanie nasadzeń, kwota całkowita 12 200,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 6 000,00 zł .

Gmina PIETROWICE WIELKIE, sołectwo ŻERDZINY – Budowa chodnika przy ul. Widokowej w Żerdzinach, kwota całkowita 72 500,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 36 000,00 zł .

Gmina PIETROWICE WIELKIE, sołectwo GRÓDCZANKI – Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Gródczankach, kwota całkowita 25 000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 12 000,00 zł .

Gmina RUDNIK, sołectwo GAMÓW – Kompleksowa renowacja zabytkowej sikawki konnej połączona z wystawą o godowianach w I Powstaniu Śląskim, kwota całkowita 16 000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 8 000,00 zł .

Gmina RUDNIK, sołectwo BRZEŹNICA – Pierwsze Dożynki Gminne w Gminie Rudnik z rekonstrukcją akcji powstańczej, kwota całkowita 30 000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 15 000,00 zł .

Gmina RUDNIK, sołectwo ŁUBOWICE – Wymiana wiaty przystankowej w Łubowicach, kwota całkowita 10 000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 8 000,00 zł .

Gmina RUDNIK, sołectwo SŁAWIKÓW – Druhowie i druhny czyli Gminne Zawody strażackie OSP, kwota całkowita 7 500,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 6 000,00 zł .

  źródło: www.powiatraciborski.pl

{gallery}2019/inicjatywa_solecka{/gallery} 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska