EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023

Szanowni Państwo!

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej opracował projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023”. W okresie od 25.05.2017 r. do 17.06.2017 r. będą trwać konsultacje społeczne projektu dokumentu.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie projektu dokumentu jakim jest Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:

1) zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego od 25  maja 2017 r. do 17 czerwca 2017 r.

2) spotkanie z interesariuszami procesu rewitalizacji podczas którego zbierane będą uwagi w formie ustnej w dniu 30.05.2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska

3) zbieranie uwag ustnych w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego  4, 47‑420  Kuźnia Raciborska  w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu

Szczegółowe informacje wraz z projektem dokumentu i formularzami konsultacyjnymi dostępne są na stronie internetowej Gminy  Kuźnia Raciborska (http://kuzniaraciborska.pl/) oraz w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu. 

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

Załącznik Nr 1 – Obwieszczenie Burmistrza
Załącznik Nr 2 – Formularz konsultacyjny
Załącznik Nr 3 – Projekt GPR
Załącznik Nr 4 – Załączniki do GPR
Załącznik Nr 5 – Załączniki pomocnicze

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top