EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

LISTA OPERACJI WYBRANYCH PRZEZ LGD „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU” DLA NABORU 1/2017

 

LISTA OPERACJI WYBRANYCH PRZEZ LGD „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU” DLA NABORU 1/2017

Numer naboru wniosków

1/2017

Zakres tematyczny

Podejmowanie działalności gospodarczej

Czas trwania naboru

10.08.2017 – 25.08.2017 r.

Limit dostępnych środków

750.000 zł

Kwota premii ustalona przez LGD

50 000,00

Operacje zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR

 

Lp.

 

 

Znak sprawy nadany

przez LGD

Numer identyfikacyjny

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu
ubiegającego się
o przyznanie pomocy

Tytuł operacji

 

Zgodność operacji
z LSR

 

Liczba punktów wg lokalnych kryteriów

 

Kwota wsparcia wnioskowana przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w zł

 

Kwota wsparcia ustalona przez LGD w zł

 

Uzasadnienie w zakresie ustalonej kwoty wsparcia

1.

3/PD/1/2017/2017

072715691

Mariusz Rudziński

Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na przecieraniu drewna za pomocą mobilnego tartaku

Zgodna

6

50 000zł

50 000zł

Kwota premii zgodna z ustaloną w LSR

2.

10/PD/1/2017/2017

Złożono wniosek o nadanie

Emilia Strzeduła

Rozpoczęcie działalności polegającej na wynajmie krótkotrwałym, prowadzenie warsztatów z rękodzieła poprzez zakup wyposażenia

Zgodna

5

50 000zł

50 000zł

Kwota premii zgodna z ustaloną w LSR

3.

1/PD/1/2017/2017

071956233

Dominika Woźniak

Zakup urządzeń i oprogramowania do biura projektowego

Zgodna

4

50 000zł

50 000zł

Kwota premii zgodna z ustaloną w LSR

4.

4/PD/1/2017/2017

072048730

Beata Kostka

Oprawa muzyczna imprez, fotobudka, animacja dla dzieci

Zgodna

4

50 000zł

50 000zł

Kwota premii zgodna z ustaloną w LSR

5.

5/PD/1/2017/2017

072725351

Michał Białuski

Prowadzenie działalności oferującej usługi programistyczne

Zgodna

4

50 000zł

50 000zł

Kwota premii zgodna z ustaloną w LSR

6

8/PD/1/2017/2017

072735130

Damian Kleta

Energia dla ludzi i środowiska- rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych

Zgodna

4

50 000zł

50 000zł

Kwota premii zgodna z ustaloną w LSR

7.

9/PD/1/2017/2017

Złożono wniosek o nadanie

Szymon Strzeduła

Rozpoczęcie działalności programistyczno – informatycznej poprzez zakup nowych urządzeń i oprogramowania

Zgodna

4

50 000zł

50 000zł

Kwota premii zgodna z ustaloną w LSR

8.

12/PD/1/2017/2017

072737925

Daniel Seidel

Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług w dziedzinie renowacji zabytkowych samochodów

Zgodna

4

50 000zł

50 000zł

Kwota premii zgodna z ustaloną w LSR

9.

2/PD/1/2017/2017

072721420

Robert Niewiera

Podejmowanie działalności gospodarczej

Zgodna

3

50 000zł

50 000zł

Kwota premii zgodna z ustaloną w LSR

10.

6/PD/1/2017/2017

072735164

Krzysztof Przybyła

Utworzenie firmy oferującej innowacyjne usługi kompleksowej obsługi graficznej w zakresie trójwymiarowych wizualizacji architektonicznej i wizualizacji wnętrz

Zgodna

3

50 000zł

50 000zł

Kwota premii zgodna z ustaloną w LSR

11.

7/PD/1/2017/2017

072721485

Barbara Tkocz

Prowadzenie działalności oferującej usługi dietetyczne

Zgodna

3

50 000zł

50 000zł

Kwota premii zgodna z ustaloną w LSR

12.

11/PD/1/2017/2017

Złożono wniosek o nadanie

Ryszard Spyrka

Uruchomienie sklepu budowlanego „BUDRYS”

Zgodna

3

50 000zł

50 000zł

Kwota premii zgodna z ustaloną w LSR

13.

13/PD/1/2017/2017

072729603

Anna Knura

Zielony dom w Brzeźnicy

Zgodna

3

50 000zł

50 000zł

Kwota premii zgodna z ustaloną w LSR

14.

14/PD/1/2017/2017

056819433

Magdalena Gawron

Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod firmą: Kynologiczne Centrum Szkoleniowe Mondioring Magdalena Gawron

Zgodna

3

50 000zł

50 000zł

Kwota premii zgodna z ustaloną w LSR

 

 

 

 

 

 

 

                     

Pietrowice Wielkie 07.09.2017

 

                             Przewodniczący                                                                                       Sekretarza                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top