EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Co się dzieje w LGD?

W dniu 05 lipca br. w Centrum Kulturalno-Społecznym w Pietrowicach Wielkich odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjatów dotyczące podejmowania działalności gospodarczej w którym udział wzięło 27 osób. Na szkoleniu zostały przedstawione informacje ogólne, warunki jakie należy spełnić przy składaniu wniosku, transze jakie można otrzymać, wkluczenie rodzajów działalności, koszty kwalifikowalne, potrzebne dokumenty, wraz z załącznikami, obowiązki jakie należy spełnić w okresie trwałości, kryteria wyboru oraz przedstawiony został wniosek wraz z biznesplanem.

Wszystkie wyżej podane informacje były niezbędne beneficjentom, którzy zdecydowali się aplikować do konkursu dotyczącego podejmowania działalności gospodarczej.
            Ogłoszenie o konkursie ukazało się na stronie internetowej LGD 27 lipca 2017 roku a termin składania wniosków ustalono na 10.08-25.08.2017r.  W odpowiedzi na konkurs do biura złożono 14 wniosków o przyznanie pomocy. W dniu 7 września br.  Rada Programowa LGD oceniła wnioski pod względem lokalnych kryteriów oraz zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Partnerstwo dla Rozwoju”
na lata 2014-2020.

Wszystkie wnioski ocenione zostały pozytywnie i przekazane do dalszej weryfikacji przez Samorząd Województwa.

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top