EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zapraszamy na szkoloenie – PRAWO PRACY

PROGRESSUS Centrum Szkoleń      mail: progressus_centrumszkolen@wp.pl

Tel: 785 916 385


NIP:6391372989, REGON:240718770

 

 PRAWO  PRACY 

Szkolenie jednodniowe w Domu kultury w Kuźni Raciborskiej,

ul. Klasztorna 9, TEL: 32 419 14 07, KOM.785 916385

Termin i miejsce warsztatów:

18 września 2017 r. godzina: od 9.00 do 15.00,

Cena szkolenia: 250 zł brutto, UWAGA: w cenę szkolenia wliczony jest obiad, materiały szkoleniowe i certyfikat.

Tel: 785 916 385

Szanowni Państwo,

 PROGRESSUS Centrum Szkoleń ma zaszczyt zaproponować Państwu warsztaty autorskie

z PRAWA PRACY  Prowadzący: dr Łukasz Karaś

Temat: Nowelizacja prawa pracy – analiza zmian wchodzących w życie w roku 2017.

 

Wykładowca: dr Łukasz Karaś

O prowadzącym: adwokat, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych, kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.

Program szkolenia:

1. Zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nowelizacje w roku 2017 r.

2. Podstawowe normy prawa pracy.

3. Czas pracy.

4. Umowy cywilno prawne a umowa o pracę analiza porównawcza.

5. Zasady funkcjonowania Funduszu Pracy.

6. Zasady zatrudniania cudzoziemców.

7. Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie rozwiązywania stosunku pracy oraz wydawania świadectw pracy.

8. Przeliczanie płac

9. Dyskusja, pytania.

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Warsztat aktualizujący wiedzę w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę. Szkolenie obejmuje zmiany prawa pracy od 22.02.2016 r. w szczególności, w zakresie zawierania umów na czas określony i najnowsze rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które weszło w życie od 1 stycznia 2017 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działu kadr i płac, księgowych i pracodawców. Szkolenie przeznaczone są do osób, które chcą usystematyzować, uzupełnić i zaktualizować posiadaną wiedzę w tym zakresie.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad prawa pracy.

 

·         wykład (seminarium),

·         analiza problemowych zagadnień- warsztaty,

·         odpowiedzi na pytania uczestników,

 

Forma płatności: na podstawie faktury – przelew 7 dni na konto Bank Śląski:

 

lub gotówka w dniu warsztatów

na konto ING Bank Śląski: 74 1050 1328 1000 0092 3617 6120

Koszt: 250 zł brutto,

Zgłoszenie należy przesłać na mail: progressus_centrumszkolen@wp.pl

 

 KARTA ZGŁOSZENIA

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top