EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Nagroda „MIESZKO A.D. 2013” dla Krystyny Lubos

W niedzielne popołudnie 26 stycznia br. w Tworkowie, w Gminie Krzyżanowice, odbyła się uroczysta Gala Kultury „MIESZKO A.D. 2013”, na której uhonorowano mieszkańców Raciborszczyzny za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Nagroda przyznawana jest corocznie osobom fizycznym na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu dla Powiatu Raciborskiego.

Kandydatów do nagrody Starosty Raciborskiego „MIESZKO” mogą zgłaszać wszystkie podmioty i środowiska, w których tworzą i pracują twórcy kultury. Powołana przez Starostę Kapituła Nagrody „MIESZKO” typuje nominowanych do nagrody w poszczególnych kategoriach, spośród których Starosta wybiera laureatów.

Nagrody czekają na swoich zdobywców…

Do tegorocznej edycji nagrody „MIESZKO” z Gminy Kuźnia Raciborska zgłoszona została w kategorii twórczość estradowa – muzyka Pani Krystyna Lubos, która w minionym roku obchodziła piękny jubileusz 50–lecia pracy artystycznej oraz 30–lecia kierowania rudzkim chórem im. Juliusza Rogera. Nominowanymi w tej kategorii do nagrody Starosty były także Regina Hanslik i Marzena Korzonek.

Starosta Raciborski, uwzględniając długoletnią działalność i ogromny dorobek artystyczny pani Krystyny Lubos przyznał jej Honorową Nagrodę Starosty za całokształt dorobku artystycznego.

Pani Krystyna Lubos jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu w klasie chóralistyki Stefana Stuligrosza oraz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach w klasie dyrygentury symfonicznej Karola Stryji. Posiada tytuł naukowy doktora habilitowanego. Pracując na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, wychowała wielu znakomitych dyrygentów. ( m.in. jeden z byłych 

absolwentów został Rektorem Akademii Muzycznej w Warszawie – Bogdan Gola). Prowadziła także wykłady na Uniwersytecie w Ostrawie.

Pracując na stanowisku adiunkta II stopnia, łączyła pracę zawodową z pracą w Filharmonii ROW, gdzie była asystentką dyrygenta oraz muzykiem orkiestrowym. Prowadziła koncerty symfoniczne i popularne. Uczestniczyła w I Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.

Kierowała muzycznie Akademickim Zespołem Tańca Politechniki Śląskiej „Dąbrowiacy”, koncertując z nimi na scenach Europy i Ameryki. Z zespołem tym nagrała audycje radiowe dla TV Katowice. Dla potrzeb zespołu opracowała polskie pieśni i tańce narodowe oraz ludowe z regionu krakowskiego i śląskiego. Przygotowała Zespół ”Katowice” do Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Studentów w Sosnowcu.

Pani Krystyna Lubos z mężem i synem

Od 30 lat prowadzi Chór im. Juliusza Rogera w Rudach, z którym nagrała dwie audycje dla Polskiego Radia Katowice w cyklu „Nasze chóry śpiewają”. Zespół ten wykazuje niezwykłą aktywność, wykonując przeciętnie 20 koncertów w sezonie. Oprócz koncertów krajowych ma na swoim koncie także występy w Czechach, Niemczech, w Watykanie. Koncertował na otwarciu „Europejskich dni dziedzictwa kultury” w Rudach, a także na IV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej „Juliusz Roger a tradycje śląskie” w Rybniku. Uzyskiwał wysokie lokaty w kolejnych edycjach Festiwalu Chórów do słów J. von Einchendorffa, dwukrotnie był nagrodzony nagrodą Grand Prix. Zdobył także Grand Prix na Festiwalu Chórów Górnośląskich DFK w Raciborzu.

Przez 20 lat Pani Lubos prowadziła także chór „Seraf” z Rybnika, który pod jej dyrekcją zdobył szereg nagród na krajowych festiwalach. Koncertował w kraju i za granicą: w Republice Czeskiej, na Litwie, oraz w Chorwacji. Z chórem tym przygotowała partie wokalne do IX Symfonii L. van Beethovena oraz do dzieł „Exodus Victoria” i „Angelus” Wojciecha Kilara. Chór nagrał dwie płyty. Obydwa chóry współpracują z sobą, wymieniając doświadczenia.

Krystyna Lubos założyła Raciborską Orkiestrę Kameralną. Była jej pierwszym dyrygentem i kierownikiem artystycznym. Zorganizowała trzy edycje Festiwalu Pieśni im. Juliusza Rogera oraz Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski jego imienia na opracowanie pieśni również z jego zbioru.


Laureatce nagrodę wręczali Starosta Raciborski Adam Hajduk, Senator RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Adam Ździebło, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Michał Szepelawy
oraz Wójt Gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki 

Za osiągnięcia w pracy artystycznej została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury, nadawaną przez Ministra Kultury Jest laureatką wielu nagród indywidualnych i odznaczeń Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W roku 2011 otrzymała Międzynarodową Nagrodę im. Stanisława Moniuszki Za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej była 5-krotnie nagrodzona przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego.


Pani Krystyna Lubos z laureatami oraz nominowanymi nagrody „MIESZKO A.D. 2013”

Prezentując sylwetkę pani Lubos na tegorocznej Gali Kultury powiedziano:

Krystyna Lubos –  muzyk, pedagog, dyrygent, chórmistrz. Kierownik artystyczna wielu chórów, orkiestr, a także zespołów pieśni i tańca. 30 lat temu reaktywowała i do dziś prowadzi chór im. Juliusza Rogera w Rudach, a od 20 lat Chór mieszany Seraf z Rybnika, z którymi koncertuje w kraju, jak i za granicą, zdobywając liczne prestiżowe nagrody na festiwalach o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym. Krystyna Lubos to osoba skromna. W pracy jest niezwykle dokładna i wymagająca. Amatorów traktuje profesjonalnie, wprowadzając coraz ambitniejszy repertuar o wysokim stopniu trudności. A ten obejmuje utwory od muzyki dawnej po współczesną. Nominowana od 30 lat realizuje się także w pracy naukowo-dydaktycznej na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.


Pamiątkowe zdjęcie Laureatki po wręczeniu nagrody Starosty

Gratulacje składa Burmistrz Rita Serafin

Oprawę muzyczną uroczystości dała orkiestra dęta Gminy Krzyżanowice

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top