EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

O Gminie i Cystersach w Krakowie

Burmistrz Rita Serafin i Sekretarz Miasta Dominik Klimanek uczestniczyli w dniu 27 lutego br., na zaproszenie Ojca dr Piotra Chojnackiego Opata Prezesa Polskiej Kongregacji Zakonu Cystersów, w konferencji naukowej „Kościół jest piękny”. Organizatorem konferencji byli Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – Katedra Eklezjologii Wydziału Teologicznego oraz Komitet Nauk Teologicznych PAN przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Otwarcia konferencji dokonał ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Konferencja była okazją przedstawienia jej uczestnikom Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich – zaprezentowania założeń statutowych, prowadzonej działalności
i podejmowanych inicjatyw. Była to także okazja do promocji Gminy Kuźnia Raciborska
i znajdującego się w Rudach obiektu pocysterskiego: Bazyliki Mniejszej – kościoła pw. WNMP Matki Boskiej Rudzkiej Pokornej oraz Starego Opactwa – Zespołu Klasztorno-Pałacowego. Burmistrz mówiła także o prowadzonych przez Gminę inwestycjach w infrastrukturę okołoturystyczną.

 

Burmistrz Rita Serafin – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich wręczyła ks. kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi wydaną staraniem OSGC publikację „Dziedzictwo Cystersów w Polsce”. Zawiera ona m.in. ofertę turystyczną gmin stowarzyszonych, w tym Gminy Kuźnia Raciborska.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top