EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Oczyszczacze powietrza dla naszych Przedszkolaków!

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2247/72/VI/2019 z dnia 2019-10-02 przedszkola prowadzone przez Gminę Kuźnia Raciborska: Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej i Przedszkole w Rudach znalazły się na Liście rankingowej placówek przedszkolnych zgłoszonych do kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. W ramach tej kampanii przedszkola otrzymają po 4 oczyszczacze powietrza. Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu znalazło się na liście rezerwowej.

Kampania „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” zostanie przeprowadzona, aby:
a) zaktywizować nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia,
b) podnieść świadomość ekologiczną dzieci w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie,
c) przekazać wiedzę rodzicom/opiekunom prawnym o: wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie w szczególności dzieci; wprowadzić zwyczaj codziennego sprawdzania jakości powietrza i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia; uświadomić korzyści wynikające ze stosowania oczyszczaczy

Ponadto, aby wprowadzić dzieci do tematu jakości powietrza i walki ze smogiem przewidziano emisję we wszystkich placówkach bajki animowanej przygotowanej na podstawie przedstawienia teatralnego „Bajka o księciu Apsiku i złym Smogu”. Bajka zostanie nagrana na płyty DVD i rozdystrybuowana do placówek biorących udział w kampanii. Dzieci otrzymają zestawy edukacyjne – ćwiczenia. Każda placówka, która została zakwalifikowana do udziału w kampanii, po odpowiednim wprowadzeniu merytorycznym dzieci w problematykę stanu jakości powietrza przygotuje z udziałem dzieci przedstawienie o tematyce: zanieczyszczenie powietrza, smog, walka z niską emisją, zachowania prozdrowotne, które weźmie udział w konkursie na najlepsze przedstawienie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska