EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

PIT- OP – oświadczenie o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP

PIT- OP

– oświadczenie o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP

 

PIT-OP może złożyć emeryt lub rencista, jeśli chce przekazać 1% swojego podatku
dla wybranej OPP. Na podstawie tego oświadczenia urząd skarbowy wyliczy kwotę 1 % podatku i przekaże wskazanej w oświadczeniu organizacji pożytku publicznego.

 

Oświadczenie PIT-OP można złożyć:

        w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Podatkowego,

        w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu e-Deklaracje,

        w formie elektronicznej za pośrednictwem bankowości elektronicznej
wybranego banku krajowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

        w formie papierowej.

 

PIT-OP składany przez Portal Podatkowy można podpisać:

– danymi autoryzującymi,

– kwalifikowanym podpisem elektronicznym

– profilem zaufanym ePUAP.

 

PIT-WZ składany przez e-Deklaracje można podpisać:

– danymi autoryzującymi,

– kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

PIT-WZ składany przez stronę banku

można podpisać danymi nieuwierzytelniającymi, które bank stosuje w systemie teleinformatycznym weryfikującym tożsamość klienta w drodze elektronicznej.

 

 

Wniosek PIT-OP – można złożyć między 15 marca a 2 maja 2017 r.

 

 

 

Urząd Skarbowy w Raciborzu 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top