EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

PIT-WZ – wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy

PIT-WZ

wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego

przez urząd skarbowy

 

Wniosek PIT-WZ można złożyć wyłącznie elektronicznie:

– za pośrednictwem Portalu Podatkowego,

– za pośrednictwem systemu e-Deklaracje,

– za pośrednictwem bankowości elektronicznej (wybranego banku krajowego
 lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej)

 

PIT-WZ składany przez Portal Podatkowy można podpisać:

– danymi autoryzującymi,

– kwalifikowanym podpisem elektronicznym

– profilem zaufanym ePUAP.

 

PIT-WZ składany przez e-Deklaracje można podpisać:

– danymi autoryzującymi,

– kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

PIT-WZ składany przez stronę banku

– można podpisać danymi nieuwierzytelniającymi, które bank stosuje w systemie teleinformatycznym weryfikującym tożsamość klienta w drodze elektronicznej.

 

Wypełniając PIT-WZ podatnik może zawnioskować m.in. o:

– rozliczenie indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci,

– o zastosowanie ulgi na dzieci i ulgi rehabilitacyjnej,

– o uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art.22 ust.2
lub ust.11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– przekazanie 1 % podatku na rzecz OPP.

 

Wypełniając PIT-WZ podatnik musi obowiązkowo wskazać adres poczty elektronicznej, na który administracja skarbowa w ciągu 5 dni roboczych prześle e-mail z linkiem
do udostępnionego na portalu podatkowym zeznania podatkowego PIT-37.

Po kliknięciu w link oraz wprowadzeniu kodu otrzymanego wraz z linkiem, podatnik otrzyma  dostęp do swojego zeznania podatkowego PIT-37, celem podjęcia decyzji
o jego akceptacji lub odrzuceniu.

W przypadku braku decyzji podatnika o akceptacji lub odrzuceniu zeznania, z upływem terminu do złożenia zeznania (tj. 2 maja 2017r.), nastąpi jego automatyczna akceptacja,
co oznacza złożenie zeznania przez podatnika.

 

Wniosek PIT-WZ w zakresie dochodów za 2016 r.

– można złożyć między 15 marca a 18 kwietnia 2017 r.

  

 

Urząd Skarbowy w Raciborzu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska