EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

PŁYWADŁO 2017 – Zapraszamy

Śmiałkowie na własnoręcznie zbudowanych platformach pływających przemierzają meandry rzeki Odry. Ideą imprezy jest nie tylko wspólna zabawa, ale przede wszystkim promocja Odry, jej walorów rekreacyjnych i turystycznych. Wydarzeniu towarzyszyć będzie Rodzinny Festyn, na którym zaprezentują się polskie i czeskie zespoły. 

Harmonogram imprezy: 
14.00 – przypłnięcie pierwszych pływaddeł 
16.00 – występ zespołu z partnerskiego miasta Odry Orkiestra „Dermicanka” 
17.30 – odpłynięcie pływadeł. Występy dzieci i młodzieży Kuźni Kultury oraz przedszkolaków z Turza 
19.00 – koncert zespołu Duo Fenix 
20.30 – zabawa taneczna z zespołem Orion 

Podczas wspólnych imprez skoncentrowanych na wiosennych zwyczajach ludowych, tradycji i rzemiośle w piękny sposób będzie można zweryfikować podobieństwa i różnice kulturowe po obu stronach granicy. Działania przybliżą lokalnej społeczności mentalność zagranicznego sąsiada. Wspólne spotkania oddziałują na mieszkańców Kuźni Raciborskiej oraz czeskiego miasta Odry. Wpłyną na wymianę doświadczeń między artystami oraz zacieśnią współpracę na szczeblu zarządzającym. 

Projekt nr  CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000674 pt. „Śląska kultura po obu stronach granicy” jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozowoju Regionalnego z budżetu państwa RP Przekraczamy Granice 2014-2020.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top