EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

DOTACJE na Odnawialne Źródła Energii

22.03.2024

Dotacje na pompy – Subregion Zachodni 

———————————————————————————————————————————————————-

20.11.2023

Instrukcja obsługi i eksploatacji kotłów Galmet Genesis  

Instrukcja czyszczenia i konserwacji kotłów GALMET
Instrukcja odpowietrzania instalacji solarnych i pomp ciepła (odpowietrzanie przez zbiornik przeponowy)

07.02.2023r.

Instalacje OZE – zgłoszenie reklamacji 

———————————————————————————————————————————————————

25.11.2022r.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KUŹNIA RACIBORSKA MAJĄCYCH ZAMONTOWANY KOCIOŁ NA PELLET Z PROGRAMU OZE

13.09.2022r.

INSTALACJE OZE – zgłoszenia reklamacyjne po odbiorze końcowym (kotły na biomasę, pompy c.o. + c.w.u., pompy c.w.u., instalacje fotowoltaiczne, instalacje kolektorów słonecznych)

_________________________________________________________________________________________________

28.07.2022r.

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU OZE – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE !!! AKTUALIZACJA

——————————————————————————————————————–

29.04.2022 r.

Nabór uzupełniający Odnawialne Źródła Energii – instalacje solarne –  projekt partnerski

03.03.2022 r.

Projekt gminny Odnawialne Źródła Energii – dotyczy fotowoltaiki!

19.01.2022 r.

Nabór uzupełniający – Odnawialne Źródła Energii – instalacje solarne-  projekt partnerski

————————————————————————————————————–

24.11.2021r.

Proces realizacji inwestycji instalacji fotowoltaicznych – informacje dla naszych Mieszkańców uczestniczących w projekcie OZE

———————————————————————————————————————————-

24.11.2021r.

 Proces realizacji montażu kolektorów słonecznych – informacje dla naszych Mieszkańców uczestniczących w projekcie OZE

—————————————————————————————————————————————

22.10.2021 r.

Instalacje OZE – Zgłoszenia reklamacyjne po odbiorze końcowym

————————————————————————————————————————————-

21.10.2021 r.

UWAGA! Umowa na instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne podpisana

—————————————————————————————————————————————-

18.05.2021 r.

Odnawialne źródła energii – OZE – wybrane urządzenia  

——————————————————————————————————————–

29.04.2021 r.

Odnawialne źródła energii – Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonawcę 

—————————————————————————————————————

15.02.2021 r.

Odnawialne źródła energii – Zmiana terminu otwarcia ofert dla Wykonawców

—————————————————————————————————————–

30.12.2020 r.

Odnawialne źródła energii – Zmiana terminu otwarcia ofert dla Wykonawców oraz ogłoszenie przetargu na Inspektora Nadzoru Inwestycji

———————————————————————————————————————-

19.11.2020

Podpisana umowa na projekt pt. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego”.

———————————————————————————————————————–

7.10.2020r.

Informacja dla uczestników projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” 

———————————————————————————————————————–

26.08.2020 r.

Link do strony projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”. 

————————————————————————————————————————

13.08.2020

Lista osób zakwalifikowanych do projektu Odnawialne Źródła Energii – nabór uzupełniający – instalacje solarne

———————————————————————————————————————————————–

12.08.2020

Nabór uzupełniający ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – instalacje solarne II – projekt partnerski

 ————————————————————————————————————————————————

10.07.2020 r.

Nabór uzupełniający Odnawialne Źródła Energii – instalacje solarne – projekt partnerski

————————————————————————————————————————-

Odnawialne Źródła Energii – wyniki losowania w ramach naboru uzupełniającego (9.06.2020r.)


Zarządzenie Nr B.0050.152.2020 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 05.06.2020 r.

———————————————————————————————————————————————–

Zarządzenie Nr B.0050.154.2020 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 08.06.2020 r.

————————————————————————————————————————

Odnawialne Źródła Energii – losowanie w ramach naboru uzupełniającego -9.06.2020

————————————————————————————————————————-

REGULAMIN LOSOWANIA DEKLARACJI UDZIAŁU W PROJEKCIE

 NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

w ramach projektu partnerskiego pn.

„Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.”

realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020

 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Procedura publicznego losowania deklaracji udziału w projekcie ma na celu ustalenie kolejności na listach rezerwowych utworzonych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2. Projekt polega na zakupie i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, których właścicielami są osoby fizyczne.

3. W ramach naboru uzupełniającego wpłynęło 115 deklaracji udziału w projekcie, w których wnioskodawcy ubiegają się o 155 instalacji odnawialnych źródeł energii.

4. W wyniku przeprowadzonego publicznego losowania utworzonych zostanie pięć oddzielnych list rezerwowych w podziale na rodzaje instalacji odnawialnych źródeł energii dostępne w realizowanym projekcie.

II. TERMIN I MIEJSCE LOSOWANIA

1. Publiczne losowanie odbędzie się w dniu 9 czerwca 2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego  4.

2. Losowanie będzie nagrywane i transmitowane na żywo na stronie internetowej www.kuzniaraciborska.pl. w zakładce YouTube. Ze względu na ogłoszony stan epidemii w procedurze losowania wezmą udział wyłącznie członkowie komisji.

III. PROCEDURA LOSOWANIA

1. W trakcie procedury losowania oraz podczas ogłaszania wyników komisja będzie posługiwała się numerami referencyjnymi nadanymi potencjalnym uczestnikom projektu podczas rejestracji deklaracji udziału w projekcie.

2. Na potrzeby losowania przygotowana zostanie urna, w której przed każdym losowaniem umieszczone będą losy mające formę prostokątnych pasków papieru o wymiarach 21cmx2cm zawierające numer referencyjny.

3. Jednemu potencjalnemu uczestnikowi projektu biorącemu udział w losowaniu na daną listę przysługuje jeden los.

4. Losowanie przebiegać będzie poprzez wyciągnięcie losów z urny – aż do wyczerpania losów.

5. Ze względu na możliwość wyboru przez potencjalnych uczestników projektu więcej niż jednego rodzaju instalacji OZE przeprowadzonych zostanie pięć dwuetapowych losowań:

1) Losowanie 1 – instalacje solarne:

a)instalacje solarne wskazane w deklaracji jako preferowane,

b)instalacje solarne wskazane w deklaracji jako wybór drugi i kolejny.

2) Losowanie 2 – instalacje kotłów na biomasę:

a)instalacje kotłów na biomasę wskazane w deklaracji jako preferowane, b)instalacje kotłów na biomasę wskazane w deklaracji jako wybór drugi i kolejny.

3) Losowanie 3 – instalacje powietrznej pompy ciepła c.o. + c.w.u.:

a)instalacje powietrznej pompy ciepła c.o. + c.w.u. wskazane w deklaracji jako preferowane,

b)instalacje powietrznej pompy ciepła c.o. + c.w.u. wskazane w deklaracji jako wybór drugi i kolejny.

4) Losowanie 4 – instalacje powietrznej pompy ciepła c.w.u.:

a)instalacje powietrznej pompy ciepła c.w.u. wskazane w deklaracji jako preferowane,

b)instalacje powietrznej pompy ciepła c.w.u. wskazane w deklaracji jako wybór drugi i kolejny.

5) Losowanie 5 – instalacje fotowoltaiczne:

a)instalacje fotowoltaiczne wskazane w deklaracji jako preferowane, b)instalacje fotowoltaiczne wskazane w deklaracji jako wybór drugi i kolejny

6. Kolejność wyciągniętych losów odzwierciedlać będzie kolejność na liście rezerwowej. W pierwszej kolejności na liście rezerwowych umieszczone zostaną zgłoszenia potencjalnych uczestników programu, którzy daną instalację wskazali jako preferowaną, a w drugiej – tych, którzy wskazali ją jako wybór drugi i kolejny.

7. W wyniku przeprowadzonych losowań utworzone zostaną następujące listy:

1) Lista rezerwowa – instalacje solarne,

2) Lista rezerwowa – instalacje kotłów na biomasę,

3) Lista rezerwowa – instalacje powietrznej pompy ciepła c.o. + c.w.u,

4) Lista rezerwowa – instalacje powietrznej pompy ciepła c.w.u.,

5) Lista rezerwowa – instalacje fotowoltaiczne.

8. Umieszczenie potencjalnego uczestnika projektu na liście rezerwowej nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania do wybranego rodzaju instalacji.

9. Ostateczna lista uczestników Projektu w ramach naboru uzupełniającego zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Kuźnia Raciborska www.kuzniaraciborska.pl.

IV. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list rezerwowych, potencjalni uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej odwołania do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska. Odwołania powinny zawierać uzasadnienie, dane wnioskodawcy wraz z numerem referencyjnym nadanym w dniu rejestracji. Wszystkie prawidłowo złożone odwołania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia wpływu odwołania.

2. Potencjalnym Uczestnikom i Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia w przypadku, gdy realizacja Projektu nie dojdzie do skutku z powodu niepodpisania przez Gminę Kuźnia Raciborska umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

V. PRZETWARZANIE DANYCH W PROJEKCIE

1. W związku z naborem uzupełniającym dane osobowe Mieszkańca będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska w celu realizacji naboru deklaracji udziału w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, tj. ze względu na to, że przetwarzanie to jest niezbędne do przeprowadzenia naboru uzupełniającego oraz weryfikacji potencjalnych uczestników projektu.

2. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, p. Paweł Macha, dane kontaktowe: ul. Słowackiego 4, pokój nr 5, 47-420 Kuźnia Raciborska; Inspektorem danych osobowych jest dr Bartosz Mendyk, kontakt: iod@drmendyk.pl tel.507-054-139.

 3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” na podstawie Pani/Pana zgody uzyskanej na podstawie art 6. ust. 1 lit. a, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1

4. Odbiorcą Pana danych może być/będzie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.

5. Dane osobowe mieszkańca będą przekazane do przetwarzania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020, Ministerstwu Rozwoju oraz Wykonawcom wyłonionym w ramach projektu. Przekazanie danych może mieć również miejsce np. w sytuacji potrzeby konsultacji z podmiotem zewnętrznym, świadczącym usługi na rzecz Administratora – księgowym, doradcą podatkowym, adwokatem lub radcą prawnym, jak również w przypadku konieczności wykazania prawidłowości dokumentacji przed stosownymi publicznymi instytucjami kontrolnymi.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończenia projektu.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe do wzięcia udziału w projekcie, brak danych może powodować odrzucenie wniosku.

11. Decyzje podejmowane wobec Pani/ Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.


Odnawialne Źródła Energii – lista naboru uzupełniającego zamknięta!

Szanowni Mieszkańcy,

W dniach 18 – 25 maja br. wpłynęło do tut. Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej 116 wniosków na 158 instalacji w ramach naboru na listę uzupełniającą do projektu OZE.

Każdy z wniosków otrzymał numer referencyjny/kancelaryjny na liście. Numer ten będzie wykorzystany w procesie losowania oraz wyboru deklaracji do udziału w projekcie. Kolejność czy też pierwszeństwo w złożeniu wniosku nie były gwarancją udziału w projekcie – o tym zadecyduje wspomniane losowanie. Ostateczną kolejność na liście rezerwowej poznamy na początku czerwca. Liczba miejsc „zwolnionych” decyduje o ilości zakwalifikowanych wniosków do dofinansowana w naborze uzupełniającym, a tę ilość poznamy po podpisaniu wszystkich umów na dofinansowanie z wnioskodawcami z listy podstawowej.

Na liście podstawowej znalazło się prawie 300 wniosków na ponad 400 instalacji, które są obecnie ponownie weryfikowane. Znaczna część umów jest już podpisana, jednak z różnych względów z udziału w projekcie rezygnuje około 10% wnioskodawców, dlatego konieczne było otwarcie listy rezerwowej. Jeśli miejsc zwolni się np. 40, tyle samo instalacji z wniosków z listy rezerwowej otrzyma dofinansowanie po niezbędnej weryfikacji technicznej.

Instalacje będą finansowane w około 70% ze środków UE, natomiast pozostałe około 30% stanowił będzie wkład własny mieszkańców. Ostateczne wartości instalacji poznamy po wyłonieniu ich wykonawców. Wyłonienie wykonawców i realizacja instalacji u mieszkańców nastąpi dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Marszałkiem – najpóźniej do końca sierpnia 2020 roku. To oznacza, że wykonawców instalacji powinniśmy znać na przełomie września i października 2020 roku.


13.05.2020

Nabór uzupełniający – Odnawialne Źródła Energii – projekt partnerski

Szanowni Mieszkańcy!

Od dnia 18 do 25 maja br. będzie możliwość składania wniosków o wpisanie na listę rezerwową w projekcie dofinansowania instalacji urządzeń OZE czyli: instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła c.w.u. (ciepła woda użytkowa), pomp ciepła c.o.+c.w.u (centralne ogrzewanie + ciepła woda użytkowa),  kolektorów słonecznych i kotłów na pellet (biomasę).

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, wysłać przesyłką pocztową, wysłać w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP podpisanym podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym lub wysłać za pośrednictwem e-mail na adres: poczta@kuzniaraciborska.pl (wszystkie szczegóły w Regulaminie).

Celem naboru uzupełniającego jest utworzenie listy rezerwowej dla projektu projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.”. Całość projektu partnerskiego opiewa na łączną kwotę ponad 62 mln zł w tym blisko 53 mln zł dofinansowania, co pozwoli na realizację 3598 instalacji, z czego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska zostanie zamontowanych 408 instalacji, a koszty realizacji tego projektu na terenie naszej Gminy to ponad 8 mln złotych.

Nabór uzupełniający ma za zadanie znaleźć chętnych do udziału w projekcie w miejsce osób, które zrezygnowały lub z innych powodów nie wezmą udziału w projekcie. Gmina Kuźnia Raciborska dysponuje ograniczoną ilością dostępnych instalacji OZE. W związku z tym, że cały czas trwa podpisywanie umów z mieszkańcami bądź składanie rezygnacji z projektu, docelowa liczba instalacji, które znajdą się w naborze uzupełniającym się zmienia. Informujemy Państwa że na dzień dzisiejszy dostępnych jest około 30 instalacji OZE (instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła c.w.u. (ciepła woda użytkowa), pompy ciepła c.o.+ c.w.u (centralne ogrzewanie + ciepła woda użytkowa),  kolektory słoneczne i kotły na pellet (biomasę).

Przetarg na poszczególne instalacje OZE został ogłoszony w dniu 12 marca br., wyłonienie wykonawców i realizacja instalacji u mieszkańców nastąpi dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim (przewidywany termin – sierpień 2020 r.). Zakładamy na tę chwilę, że pierwsze prace montażowe ruszą w IV kwartale br., bądź na początku 2021 roku.

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie Burmistrza Nr B.0050.124.2020 z dnia 12 maja 2020 r. (pdf)
  2. Regulamin naboru uzupełniającego (pdf)
  3. Deklaracja udziału w projekcie (doc)
  4. Deklaracja udziału w projekcie (pdf)
  5. Ankieta doboru instalacji (doc)
  6. Ankieta doboru instalacji (pdf)
  7. Pełnomocnictwo (doc)
  8. Pełnomocnictwo (pdf)

17.04.2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska!

W związku z trwającym obecnie stanem epidemii i wprowadzonymi ograniczeniami w kontaktach bezpośrednich oraz ze zmianą działania Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, umowy z mieszkańcami na dofinansowanie i montaż urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii będą wysyłane do wnioskodawców mailem w formie szyfrowanej. Zwracamy się z prośbą  o wydrukowanie każdej z umów w dwóch egzemplarzach, podpisanie przez właściciela lub wszystkich współwłaścicieli, a następnie o odesłanie (Urząd Miejski ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska) bądź dostarczenie podpisanych dokumentów do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.  Skrzynka podawcza znajduje się przed wejściem do Urzędu Stanu Cywilnego (za kratą).

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 32/419 14 17 wew. 131 lub 107 albo +48 502 622 138.

Za niedogodności przepraszamy!


12.02.2020

Projekt Partnerski związany z wykonaniem instalacji OZE u mieszkańców został zatwierdzony

06.05.2019 r.

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs

Informuje, iż z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z kwietnia 2019 r. na maj 2019 r.

10.04.2019r.

Zmiana polityki Gminy w 2019 r. w zakresie ograniczenia niskiej emisji

TUTAJ>>>

01.04.2019 r.

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs

Informujemy, że z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z marca 2019 r. na kwiecień 2019 r.

01.03.2019 r.

„Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii- konkurs. Informujemy, iż z uwagi na toczące się analizy dotyczące możliwości zwiększenia alokacji w naborze termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z lutego 2019 r. na marzec 2019 r.”

 Link: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255

  

29.01.2019 r.

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs

„Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii- konkurs.

Termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty ze stycznia 2019 r. na luty 2019 r.
Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).”

29.11.2018r.

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs

„Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii- konkurs.

Termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty z listopada 2018 r. na styczeń 2019 r.
Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).”

Link: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zmiana_terminu_rozstrzygniecia_konkursu_4_1_3_odnawialne_zrodla_energii_26112018

 

28.05.2018r.

Wniosek dot. Odnawialnych Źródeł Energii złożony!

„Szanowni Mieszkańcy!

W dniu wczorajszym został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, pomoc i mamy nadzieję, że nakład pracy włożony w to przedsięwzięcie w okresie ostatnich miesięcy, przyniesie pozytywny efekt w postaci dotacji dla Projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2018 r.”

 16.04.2018

Odbiór opracowań sytuacyjno-technicznych dla instalacji OZE!

Szanowni Mieszkańcy!

 W związku z przekazaniem przez firmę Semper Power Sp. z o.o. dokumentacji technicznej dla projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”, począwszy od dnia 19 kwietnia 2018r. w godzinach pracy tutejszego Urzędu Miejskiego, w pokoju nr 16 (II piętro) można odbierać opracowania sytuacyjno-techniczne dla wybranych instalacji OZE.

26.02.2018

Wydłużenie terminu trwania naboru dla gmin dla konkursu 4.1.3. RPO WSL Odnawialne źródła energii

Zarząd Województwa Śląskiego z uwagi na zmiany regulaminu konkursu 23 stycznia 2018 r. wydłużył termin trwania naboru dla konkursu z 26 marca 2018 r. do 29 maja 2018 r. do godz. 12.00:00. Zmianie uległ również termin rozstrzygnięcia naboru z września 2018 r. na listopad 2018 r. Zmiany zostały wprowadzone w ogłoszeniu i regulaminie naboru wniosków.

14.12.2017

WAŻNE!!! Zmiana terminu naboru zgłoszeń w ramach OZE

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza NR B.0050.339.2017 z dnia 14.12.2017 r. zmieniające Zarządzenie NR B.0050.328.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 30.11.2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”,

Nabór dokumentów zgłoszeniowych do  udziału w projekcie został wydłużony do 19.12.2017 r.!

Link do Zarządzenia:

http://www.kuznia-raciborska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12660&idmp=674&r=r

1.12.2017

NABÓR DEKLARACJI DO PROJEKTU „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”

Szanowni mieszkańcy!

W związku z przystąpieniem przez Gminę Kuźnia Raciborska do prac związanych ze złożeniem wniosku w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, w terminie od dnia 04.12.2017r. do dnia 15.12.2017r. zostanie przeprowadzony nabór dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie.

Projekt realizowany będzie w przypadku otrzymania dofinansowania na jego realizację ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 i podpisania umowy o dofinansowanie.

Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania dla Uczestnika wyniesie do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegóły pod linkiem:

http://www.kuznia-raciborska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12602&idmp=674&r=r

Komplet dokumentów zgłoszeniowych w terminie od dnia 04.12.2017r. do dnia 15.12.2017r. należy składać:

a) osobiście w wersji  papierowej  (oryginalnie podpisanej) w pokoju nr 16 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach urzędowania,

b) przesyłką pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, Kuźnia Raciborska 47-420 z dopiskiem „Odnawialne źródła energii” (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).

Dokumenty zgłoszeniowe od zainteresowanych potencjalnych uczestników, składane osobiście lub przesłane przesyłką pocztową (decyduje data wpływu do tut. Urzędu Miejskiego) będą przyjmowane w zakresie następujących instalacji odnawialnych źródeł energii:

a)   instalacji solarnych,

b)   instalacji fotowoltaicznych,

c)    powietrznych pomp ciepła c.o. + c.w.u.,

d)   powietrznych pomp ciepła c.w.u.,

e)   kotłów na biomasę.

Montaż kotłów na biomasę (pellet) możliwy będzie wyłącznie w przypadku wymiany istniejącego źródła ciepła na paliwa stałe o niskiej efektywności energetycznej (węgiel).

Informacje dotyczące Regulaminu naboru zgłoszeń można uzyskać:

– osobiście w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska, pokój nr 16, II piętro

– telefonicznie pod numerem telefonu: 32/419 14 17, wew.107

– wysyłając e-mail na adres: oze@umkuznia.pl

Dokumenty do pobrania (Regulamin + załączniki):

http://www.kuznia-raciborska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12602&idmp=674&r=r

oraz w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska, pokój nr 16, II piętro.

UWAGA! – Osoby ,które złożyły wstępne ankiety informacyjne są również zobligowane do złożenia dokumentów zgłoszeniowych w terminie od dnia 04.12.2017r. do dnia 15.12.2017r.

Do pobrania:

Regulamin naboru Gmina Kuźnia Raciborska [DOC – PDF]

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – Kuźnia Raciborska [DOCPDF]

Umowa użyczenia – Kuźnia Raciborska [DOCPDF]

Uwaga! – Umowę użyczenia należy przedłożyć w 2 egzemplarzach!

Oświadczenie dot. zas. budynku w f. budowy – Kuźnia Raciborska [DOCPDF]

Oświadczenie dot. wymiany eternitu – Kuźnia Raciborska [DOCPDF]

Ankieta doboru instalacji – Kuźnia Raciborska [DOCPDF]

Pełnomocnictwo [DOCPDF]

———-

15.11.2017

PREZENTACJA OZE>>>

———-

UWAGA!!! Zmiana terminu spotkania informacyjnego dotyczącego Odnawialnych Źródeł Energii !!!

Szanowni Mieszkańcy,

Zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne dotyczące 85% dotacji na odnawialne źródła energii, w związku z przystąpieniem przez Gminę Kuźnia Raciborska do prac związanych ze złożeniem wniosku w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 listopada o godz.17:00 w sali widowiskowej (parter) w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej przy ulicy Klasztornej 9.

Zapraszam serdecznie!

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska