EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Podsumowanie projektu „Odra- rzeka, która łączy”

20 listopada 2015  r. w mieście Odry na Morawach, będącym miastem partnerskim Kuźni Raciborskiej, odbyło się uroczyste podsumowanie polsko – czeskiego projektu „Odra- rzeka, która łączy”.

W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Puvodi Odry, Przedsiębiorstwa Dorzecza Odry, władze miasta Odry, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz szkół.

Kuźnię  Raciborską reprezentowali: Radosław Kasprzyk- przewodniczący Komisji Budżetu Rady Miejskiej, Wojciech Gdesz- nauczyciel ZSO, koordynator projektu „ Odra- rzeka, która łączy”, Tomasz Jabłonka- nauczyciel ZSO oraz Jacek Gąska- reprezentujący na uroczystości MOKSiR w Kuźni Raciborskiej.

Podczas uroczystości zaprezentowano filmy nakręcone podczas projektu, omówiono jego główne założenia i osiągnięcia.

W imieniu Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska głos zabrał  Radosław Kasprzyk,  dziękując władzom partnerskiego miasta za zaangażowanie przy realizacji projektów transgranicznych.

Następnie podsumowania projektu dokonał jego koordynator, Wojciech Gdesz. W  swym wystąpieniu podkreślił wartość projektów transgranicznych dla życia lokalnych społeczności. W ciągu ostatnich dwóch lat udało się wspólnie zrealizować projekty na łączną kwotę  ponad 100 tys. złotych . Dzięki nim młodzież uczestniczyła w obozach sportowych-narciarskim i rowerowym oraz zrealizowała wyprawę badawcza wzdłuż całego nurtu Odry. Podziękował za zaangażowanie władzom obu miast, szczególnie za merytoryczną opiekę Pani Burmistrz Gabrieli Tomik, dyrektorom partnerskich szkól- Pani Kindze Apollo oraz Josefovi Hladnemu, nauczycielom pracującym przy projektach, czeskiemu koordynatorowi  Panu Radkowi Hendrychowi oraz Pani Joannie Wrambie za nadzór finansowy nad nimi.

Na zakończenie spotkania przedstawiono plany następnych projektów, przeznaczonych dla społeczności partnerskich miast.

Wojciech Gdesz

ZSO Kuźnia Raciborska

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska