EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Przekazanie placu budowy pod sieć ciepłowniczą

9 września 2020 r. nastąpiło przekazanie terenu pod budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami budynków przy ul. Kasztanowej 3,5,6 oraz ul. Kościuszki 6 w Kuźni Raciborskiej.

 

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonany zostanie odcinek sieci ciepłowniczej z przyłączami w technologii rur prefabrykowanych dla preizolacji. Przewody posadowione zostaną w zabezpieczonych wykopach wąskoprzestrzennych, w obsypce piaskowej. Na trasie ciepłociągu zaprojektowano zawory odcinające montowane w studniach obsługowych.  Studnie wykonane zostaną z prefabrykatów betonowych z włazem żeliwnym. Przyłącza zaprojektowano za ścianę zewnętrzną każdego z podłączonych budynków. Projektuje się 4 przyłączenia. Łączna długość przewodów L=320 mb.

 

Termin rozpoczęcia robót to wrzesień 2020 r. 

{gallery}2020/siec_cieplownicza{/gallery}

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top