EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje o podjęciu przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej w dniu 02 lutego 2018 r. Uchwały nr XXXIX/349/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023. Niniejsza uchwała jest kolejnym etapem prac zmierzających do przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 – 2023.

UCHWAŁA>>>

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top