EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Realizacja projektu „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”

Projekt „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu ” realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2015 r. przez Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego i Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM. Projekt realizowany jest ramach Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Klub Integracji Społecznej w Raciborzu powstał dla 80 mieszkańców powiatu raciborskiego, objętych kontraktem socjalnym, pozostających bez zatrudnienia, w wieku 45-64 lat, zdolnych do podjęcia zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia, bezdomności, uzależnienia, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych lub niepełnosprawności. Liczba miejsc w Klubie jest ograniczona i wynosi 80, nasz projekt skierowany jest do 52 kobiet i 28 mężczyzn.

więcej na stronie: www.persona.slask.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top