EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Remont budynków na terenie Kolejki Wąskotorwej w Rudach

Rozpoczęto prace związane z remontem budynków na terenie Kolejki Wąskotorwej w Rudach. Przystapiono do prac na budynku Wagonowni i Lokomotywowni oraz rozpoczęto prace związane z „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowo-garażowego na pomieszczenie sali kinowej i konferencyjnej”. Prace są realizowaneprzy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś priorytetowa Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania 5.3. Dziedzictwo Kulturowe dla poddziałania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe. Wartość prac zgodnie z podpisanymi umowami wynosi 1.301195,39 pln.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska