EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11.01.2024 r.

śląskie ryzyko PA PM10 na dzień 11.01.2023 ryzyko PA

Scroll to Top